Primaria Lupeni - Site-ul municipilui Lupeni

website in constructie

Noroc bun ! Acesta este salutul mineresc cu care vă întâmpin pe toți cei care vizitați situl oficial al Primăriei municipiului Lupeni.

Vă salut în acest fel pentru că Lupeniul este un oraș care s-a dezvoltat, în principal, datorită industriei miniere. Istoria noastră și viața noastră de zi cu zi, în ultimele două secole, au gravitat în jurul mineritului. Acum, sectorul minier este în restrângere, dar comunitatea locală caută noi soluții de dezvoltare, cărora vă invit să subscrieți și dumneavoastră, cu idei, propuneri sau inițiative concrete.

Pentru tot mai mulți oameni, Lupeniul a devenit sinonim cu turismul de calitate pe care-l construim în stațiunea turistică Straja, o perlă a Munților Carpați, un loc de poveste pe care, de asemenea, vă invit să-l descoperiți, convins fiind că-l veți aprecia la adevărata sa valoare.

Cetățeni ai Lupeniului sau oaspeți ai comunității noastre, fiți cu toții bineveniți pe acest site, în care sperăm să găsiți toate acele informații care vă interesează și de care aveți nevoie.

Lucian RESMERITĂ

Primarul municipiului LupeniA N U N Ț      C O L EC T I V

Nr.74/6619/21/11/2017 pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative de executare silită În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură...

A N U N Ţ

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru marți 28 noiembrie 2017, ora...

Centralizator – Rezultate proba practică

la concursul organizat în data de 01.11.2017 – proba practică, pentru ocuparea a 15 (zece) funcții contractuale vacante de muncitor calificat – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești   Nume candidat Funcţia solicitată...

A N U N Ț

Primăria Municipiului Lupeni organizează, conform H.G 286/2011, în perioada 22 noiembrie – 27 noiembrie 2017, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante: Administrator, treapta I, studii medii – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar...

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

la concursul din data de 01.11.2017 – proba practică, pentru ocuparea a 15 (cincisprezece) funcții contractuale vacante de muncitor calificat – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești Nr. crt. Nume candidat Funcția solicitată...

ANUNȚ MUNCITORI CALIFICAȚI

Primăria Municipiului Lupeni organizează, conform H.G 286/2011, în perioada 01 noiembrie – 07 noiembrie 2017, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale: Muncitor calificat – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești – 15...

ANUNȚ CONCURS FUNCȚIONARI PUBLICI

Primăria Municipiului Lupeni organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului :   Consilier clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență...

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

  În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost...