Daily Archive: August 31, 2017

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS

Primăria Municipiului Lupeni anunță că în conformitate cu adresa nr. 50733/2017 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrată la Primăria Municipiului Lupeni sub nr. 11037/31.08.2017 concursul pentru ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul...