Daily Archive: September 7, 2017

ORDINE în Târgul Săptămânal din Lupeni

Acţiunile municipalităţii din Lupeni privind ordinea in localitate au continuat astăzi cu Târgul Săptămânal. Echipele de specialitate din Primărie însoţite de Poliţia Locală au efectuat joi un control în târg, care a avut ca...

ORDINEA DE ZI SEDINTA – 7 SEPTEMBRIE 2017

în temeiul art. 39 aliniatul (4) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă de îndată...