ORDINEA DE ZI SEDINTA – 7 SEPTEMBRIE 2017

în temeiul art. 39 aliniatul (4) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă de îndată pentru joi 7 septembrie 2017 ora 1 500 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • Proiect de hotărâre nr. 141/ 2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico Economici pentru obiectivul de investiţii “Refacere străzi L=11,23 km rupt corp drum în Municipiul Lupeni – executare rigole pentru scurgerea apelor pe o lungime de 11.23 km drum ” .

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriţă, Primar al Municipiului Lupeni

  • Proiect de hotărâre nr. 142/ 2017 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017 aprobat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 37/ 03.04.2017.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriţă, Primar al Municipiului Lupeni

Lupeni,

7 septembrie 2017