A N U N Ţ

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică,  anunță elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 38/2018 privind aprobarea finanțării nerambursabile din fondurile publice … Continue reading A N U N Ţ