Monthly Archive: April 2018

ANUNŢ În atenţia cetăţenilor Municipiului Lupeni

        În ziua de 02.05.2018 intervalul orar 10.00 – 11.00 la nivelul Municipiului Lupeni se va desfăşura un EXERCIŢIU de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de urgență și protecţie civilă. Pe timpul...

ANUNȚ COLECTIV Nr. 74/2764/24/04/2018

A N U N Ț      C O L EC T I V Nr. 74/2764/24/04/2018 pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative de executare silită   În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b)...

A N U N Ţ şedinţă ordinară – joi, 26 aprilie 2018

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru joi, 26 aprilie 2018, ora...