A N U N Ţ şedinţă ordinară – joi, 26 aprilie 2018

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru joi, 26 aprilie 2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

 

O R D I N E   D E   Z I:

 

1 – Proiect de hotărâre nr. 38/ 2018 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni a unor proiecte, programe, acţiuni şi activităţi nonprofit de interes general în anul 2018.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

2 – Proiect de hotărâre nr. 39/ 2018 privind avizarea derulării Programului “Școală după școală” organizat de Liceul Teoretic “Mircea Eliade” Lupeni – Școala Gimnazială Nr. 2.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

3 – Proiect de hotărâre nr. 42/ 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 183/ 2017 privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2017/ 2018 în unităţile de învăţământ din municipiul Lupeni.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

4 – Proiect de hotărâre nr. 43/ 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 192/ 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

5 – Proiect de hotărâre nr. 44/ 2018 privind reorganizarea Comisiei de locuinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

6 – Proiect de hotărâre nr. 45/ 2018 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 40 m2 teren aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni, strada Tudor Vladimirescu, înscris în CF nr. 62254 Lupeni, nr. cadastral 62254.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

7 – Proiect de hotărâre nr. 46/ 2018 pentru aprobarea Convenţiei de parteneriat cu Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

8 – Proiect de hotărâre nr. 47/ 2018 privind aprobarea deplasării ansamblului folcloric „Mesagerii Iubirii” al Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni, la festivalul educațional „Prin tradiții … spre identitate”.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

9 – Proiect de hotărâre nr. 48/ 2018 privind aprobarea trecerii imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Lupeni str. Al. Lăpușneanu nr. 10, înscris în CF nr. 61056 Lupeni, nr. topo 1370/ 2b/ 2b/ 1b/ 2c/ 1b, în suprafață de 220 m2 din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al Municipiului Lupeni.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

10 – Proiect de hotărâre nr. 49/ 2018 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 8303/ 8/ 11.10.2013 încheiat între Municipiul Lupeni și doamna Gașpar Lenuța pentru locuinţa situată administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii bl. 56 – ANL, sc. 1, etaj 2, ap. 8, judeţul Hunedoara, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

11 – Proiect de hotărâre nr. 50/ 2018 privind prelungirea contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, amplasate în municipiul Lupeni, bloc 62 – ANL, județul Hunedoara.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

12 – Proiect de hotărâre nr. 51/  2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7/ 2018 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

13 – Proiect de hotărâre nr. 52/ 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

14 – Diverse.

Lupeni,
20 aprilie 2018

PRIMAR
LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

DISPOZITIA DE CONVOCARE SEDINTA ORDINARĂ _26 APRILIE 2018