Monthly Archive: October 2018

Anunț privind convocarea Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru marți, 30 octombrie 2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru marți, 30 octombrie 2018, ora...

Municipiul Lupeni derulează un proiect european prin care oferă măsuri de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă, sprijin pentru educație și reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea condițiilor de locuit și servicii medico-sociale locuitorilor din cartierele Viitorului si Tineretului

(click aici pentru a deschide comunicatul de presă în format PDF) Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Titlul proiectului: BAHTALO! Impreuna combatem saracia si discriminarea Cod: MySMIS 115093  Data: OCTOMBRIE 2018   COMUNICAT...

Straja MTB Enduro / 13-14 octombrie 2018

Competiția   STRAJA  MTB   ENDURO – 13-14 octombrie 2018 – se va desfășura pe 6 segmente de traseu care vor reprezenta 6 probe speciale. Prima probă specială (PS 1) își are startul în zona Vf....