Anunț – convocare Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru joi 29 noiembrie 2018, ora 14,00

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru joi 29 noiembrie 2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

O R D I N E   D E   Z I:

1 – Proiect de hotărâre nr. 152/ 2018 privind constatarea încetării calităţii de consilier local a domnului Vasile Vamoș şi declararea vacanţei unui mandat de consilier local din cadrul Partidului Social Democrat, Organizaţia Municipală Lupeni.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

2 – Proiect de hotărâre nr. 153/ 2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ion Pârvulescu supleant ales pe listele Partidului Social – Democrat, Organizaţia Municipală Lupeni, în cadrul alegerilor locale de la 5 iunie 2016.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

3 – Proiect de hotărâre nr. 154/ 2018 privind aprobarea documentației „Reabilitare Centru Comunitar Integrat în cadrul Proiectului BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea, cod My SMIS 115093” faza Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

4 – Proiect de hotărâre nr. 155/ 2018 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2018.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

5 – Proiect de hotărâre nr. 156/ 2018 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr.  101/ 2018 privind aprobarea Programului ”Reconstrucție ecologică” în Municipiul Lupeni, jud. Hunedoara.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

6 – Proiect de hotărâre nr. 157/ 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2018 – ianuarie 2019.

Iniţiator: Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni

7 – Proiect de hotărâre nr. 158/ 2018 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

8 – Proiect de hotărâre nr. 159/  2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7/ 2018 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

9 – Proiect de hotărâre nr. 160/ 2018 privind aprobarea repartizării a trei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

10 – Proiect de hotărâre nr. 161/ 2018 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea unui imobil (teren) prin licitație publică.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

11 – Proiect de hotărâre nr. 162/ 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 116/ 2018 privind modificarea denumirii Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni și aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Lupeni.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

12 – Diverse.

Lupeni,

23 noiembrie 2018

PRIMAR

LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ