Lista funcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni şi veniturile salariale la data de 14 decembrie