Activitatea Biroului Taxe şi Impozite, suspendată în perioada 28 decembrie – 11 ianuarie

La Primăria municipiului Lupeni în perioada 28 decembrie 2018- 11 ianuarie 2019, datorită operaţiunilor necesare închiderii anului fiscal 2018 şi implementării modificărilor prevăzute de Codul fiscal, activitatea cu publicul în cadrul Serviciului venituri buget local (impozite şi taxe locale) va fi suspendată.

PRIMAR
LUCIAN-MARIUS RESMERIŢĂ