Proiectul de hotărâre nr. 44/ 2019 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Lupeni Având în vedere Raportul Primarului Municipiului Lupeni nr.3800/ 27.03.2019, prin care propune aprobarea proiectului de buget pe anul 2019; În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) (4) (5) … Continue reading Proiectul de hotărâre nr. 44/ 2019 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2019