Anunț dezbatere publică. Aprobarea finanțării nerambursabile din fondurile publice ale municipiului Lupeni

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 68/ 2019 privind aprobarea finanțării nerambursabile din fondurile publice ale municipiului Lupeni a unor proiecte, programe, acțiuni și activități nonprofit de interes general în anul 2019. Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, până în data de 17.06.2019, ora 12.00. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

PRIMAR LUCIAN – MARIUS RESMERIŢĂ

Proiect de Hotărâre 68/2019