Daily Archive: September 5, 2019

Lansare proiect: „PROCEDURI ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATE PRIN EFICIENTIZARE DIGITALĂ – LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI” COD SIPOCA 643/COD MySMIS 128531

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Municipiul Lupeni în calitate de beneficiar, au semnat în data de 18.06.2019 Contractul de finanțare nr....