Luni, 30 septembrie 2019, Consiliul Local Lupeni se convoacă în ședință ordinară

În temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a” și art. 135 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru luni 30 septembrie 2019, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, având următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare din data – 29 august 2019; – 5 septembei 2019; – 11 septembrie 2019; – 1 – Proiect de hotărâre nr. 100/ 2019 privind aprobarea prelungirii a 11 contracte de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, amplasate în municipiul Lupeni, blocul 56 – ANL, județul Hunedoara. – Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni – 2 – Proiect de hotărâre nr. 101/ 2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract de închiriere a unei locuințe ANL. – Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni – 3 – Proiect de hotărâre nr. 102/ 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5/ 2019 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL – din Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara. – Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni – 4 – Proiect de hotărâre nr. 103/ 2019 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi – Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni – 5 – Proiect de hotărâre nr. 105/ 2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni. – Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni – 6 – Proiect de hotărâre nr. 106/ 2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Spitalului Municipiului Lupeni. – Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni – 7 – Proiect de hotărâre nr. 107/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrienoiembrie 2019 – Iniţiator: Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni – 8 – Diverse

Lupeni, 24 septembrie 2019

PRIMAR LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ