Luni, 30 septembrie 2019, Consiliul Local Lupeni se convoacă în ședință ordinară

În temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a” și art. 135 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ se convocă Consiliul local … Continue reading Luni, 30 septembrie 2019, Consiliul Local Lupeni se convoacă în ședință ordinară