“Guvernare transparentă, deschisă, şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit”

La nivel naţional se află în implementare proiectul cu finanţare externă “Guvernare transparentă, deschisă, şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” SIPOCA35, coordonat de către Secretariatul General al Guvernului (SGG) în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului.
Până în prezent au fost elaborate: “Procedura de sistem privind comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standardizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale” precum şi “Ghidul explicativ pentru elaborarea şi implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standardizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale”, documente ce au fost distribuite responsabililor cu Implementarea Legii 544/2001 respectiv a L52/2003 de la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţ.
În prezent, a fost elaborat un Ghid tehnic de utilizare pentru standardizarea funcţionalităţii site-urilor administraţiei publice centrale şi locale, document care îl transmitem ataşat prezentei adrese.
O discuţie pe marginea acestui document se va desfăşura telefonic, ulterior transmiterii mesajului între doamna Diana Roxana Fulop, manager public, expert local în cadrul acestui proiect şi una/unul dintre colegii din instituţia dumneavoastră cu atribuţii în implementarea L544/2001 şi/sau a L52/2003.
Cu deosebită consideraţie, prefect Fabius Tiberiu Kiszely

Adresa comunicare Ghid identitate vizuala Lupeni

Ghid-identitate-vizuală_SIPOC