Lansare proiect ”Extindere și dotare A.T.I. Spital Municipal Lupeni (Spital suport pacienți COVID-19 Pozitiv)” – COD SMIS 138073

Click aici pentru a vizualiza comunicatul în format pdf (se deschide în pagina nouă)

Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Municipiul Lupeni în calitate de beneficiar, au semnat în data de 11.08.2020 Contractul de finanțare nr. 338 pentru proiectul „EXTINDERE ȘI DOTARE A.T.I. SPITAL MUNICIPAL LUPENI (SPITAL SUPORT PACIENȚI COVID-19 POZITIV)” COD SMIS 138073.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Componenta 1: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Axa prioritară – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Operațiunea – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin asigurarea răspunsului în timp util și eficient al sistemului medical al Spitalului Municipal Lupeni la criza COVID-19 și consolidarea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SAR-CoV-2 prin dotarea cu echipamente/dispozitive/aparatură medicală necesare pentru tratamentul pacienților.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Amenajarea unui spațiu în cadrul Spitalului Municipal Lupeni care să asigure întregul necesar de funcțiuni medicale caracteristice unei unități sanitare publice dotate pentru gestionarea crizei COVID-19;
  2. Dotarea unității sanitare cu echipamente medicale performante și mobilier specific;
  3. Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate acordate ca și unitate sanitară publică dotată pentru gestionarea crizei COVID-19.

Rezultate preconizate:

  • Asigurarea derulării tuturor activităților proiectului în orizontul de timp preconizat în CF, precum și în vederea îndeplinirii obiectivelor cu atingerea indicatorilor.
  • Capacitate consolidată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19.
  • Realizarea informării și publicității proiectului conform cu prevederile „Manualului de Identitate Vizuală”.
  • Asigurarea monitorizării și implementării întregii activități și a progresului, conform planului de activități și a etapelor propuse.
  • Verificarea respectării legislației privind achizițiile efectuate în cadrul contractului, precum și verificarea respectării tuturor cerințelor în ceea ce privește implementarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 5.811.042,43 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 5.811.042,43 lei, finanțare nerambursabilă echivalentă cu 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 de luni, de la data de 01.05.2020 și până la data de 30.04.2021.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020


Date de contact:

RESMERIȚĂ LUCIAN-MARIUS

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUPENI

Tel./Fax: 0254 560504/0254 560515

E-mail: primaria@e-lupeni.ro