Anunț public referitor la amenajamentul silvic al Municipiului Lupeni și Parohia Ortodoxă Română Bărbăteni și procesul verbal al Conferinței a II-a de amenajare