Author: admin

Curs online – În întâmpinarea cetățenilor Uniunii instruire online privind regulile UE pentru libera circulație

Curs online – În întâmpinarea cetățenilor Uniunii instruire online privind regulile UE pentru libera circulație

3.035_APL_curs online_CE Anexa 3.035_2021_865_235_05.04.2021_DAERI_curs online

RAPORT FINAL – al concursului organizat de către Primăria Municipiului Lupeni în vederea selecției unui partener eligibil în cadrul Apelului de Proiecte – „Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor” – Runda a 2-a

RAPORT FINAL – al concursului organizat de către Primăria Municipiului Lupeni în vederea selecției unui partener eligibil în cadrul Apelului de Proiecte – „Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor” – Runda a 2-a

RAPORT FINAL

PROCES-VERBAL Nr 3 / 06.04.2021 Privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului la concursul organizat in data de 05.04.2021 de către UAT MUNICIPIUL LUPENI, în vederea selecției unui partener eligibil în cadrul apelului de proiecte – „creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – runda a 2-a

PROCES-VERBAL Nr 3 / 06.04.2021 Privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului la concursul organizat in data de 05.04.2021 de către UAT MUNICIPIUL LUPENI, în vederea selecției unui partener eligibil în cadrul apelului de proiecte – „creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – runda a 2-a

PV. NR 3

Proces Verbal – Privind evaluarea dosarelor depuse de participanți la concursul organizat de către UAT MUNICIPIUL LUPENI, în vederea selecției unui partener eligibil în cadrul apelului de proiecte – „creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – runda a 2-a

Proces Verbal – Privind evaluarea dosarelor depuse de participanți la concursul organizat de către UAT MUNICIPIUL LUPENI, în vederea selecției unui partener eligibil în cadrul apelului de proiecte – „creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – runda a 2-a

PV. NR 2