Author: admin

Lansare proiect: „PROCEDURI ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATE PRIN EFICIENTIZARE DIGITALĂ – LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI” COD SIPOCA 643/COD MySMIS 128531

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Municipiul Lupeni în calitate de beneficiar, au semnat în data de 18.06.2019 Contractul de finanțare nr....

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Nr.4/5805/22.07.2019     În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că...