Consiliul local Lupeni

Lista consilierilor consiliului local constituit

Nr. Crt. Numele   şi prenumele  consilierilor

– în ordine alfabetică –

Partidul, alianţa politică sau electorală,  organizaţiile  minorităţilor  pe lista  căruia  a fost ales sau candidat  independent
ANGHEL LUCIAN – ANDREI P.R.M
BACIU ADRIAN P.N.L.
BENEDEKFI DAVID Uniunea Democrată Maghiară din România
BURLACU ANIŢA P.N.L.
CÎMPEAN RODICA P.S.D.
CORPADI  SORIN – ADRIAN A.LDE.
FLORONESC GHEORGHE – ADRIAN P.N.L.
MARCU DAN P.S.D.
MESAROŞ IACOB VIOREL / VICEPRIMAR P.S.D.
MOLDOVAN EMIL P.R.M
NAPĂU – STOICA RADU – CĂLIN P.R.M.
NĂSĂLEAN IOAN – LUCIAN P.R.M
PASCUT STEFAN P.N.L.
POPESCU CRISTIAN independent
RAD MARCEL DANIEL P.S.D.
RESIGA ANDREI A.LDE.
ROMOŞAN ILIE ADRIAN P.S.D.
ROŞU IOAN CRISTIAN P.N.L.
PÂRVULESCU ION P.S.D.

 

Componenţa Comisiilor  de  specialitate

 

 • Comisia nr. 1 pentru Activităţi Economico – financiare, Agricultură
  1. Marcu Dan
  2. Benedekfi David – Președinte
  3. Floronesc Gheorghe – Adrian
  4. Baciu Adrian
  5. Anghel Lucian – Andrei

 

 • Comisia nr. 2 pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism
  1. Marcu Dan – Președinte
  2. Rad Marcel – Daniel
  3. Benedekfi David
  4. Napău – Stoica Radu – Călin
  5. Păşcuţ Ştefan

 

 • Comisia nr. 3 pentru Învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte1. Cîmpean Rodica – Președinte
  2. Pârvulescu Ion
  3. Burlacu Aniţa
  4. Năsălean Ioan – Lucian
  5. Moldovan Emil
  6. Corpadi Sorin – Adrian
  7. Anghel Lucian – Andrei

 

 • Comisia nr. 4 – Juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii
  1. Romoşan Ilie – Adrian
  2. Roşu Ioan – Cristian – Președinte
  3. Napău – Stoica Radu – Călin
  4. Resiga Andrei
  5. Popescu Cristian