Hotărâri de consiliu

 

2018

DISPOZITIA DE CONVOCARE IN SEDINTA ORDINARA _ 29 MARTIE 2018

HCL 1_9 IANUARIE 2018 – privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetar al anilor precedenți;
HCL 2_9 IANUARIE 2018 – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliția Locală a Municipiului Lupeni pentru anul 2018;
HCL 3_12 IANUARIE 2018 – privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al  spectacolului-concurs pentru copii – „Să nu uităm de … EMINESCU” împreună cu Asociația Culturală Iosif Tellmann prin cenaclul “Pas cu pas”;
HCL 4_30 IANUARIE 2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 42 2016
HCL 5_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 76 2017
HCL 6_30 IANUARIE 2018 privind completarea prevederilor art.1 al H.C.L. nr. 192 2017
HCL 7_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL
HCL 8_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate administrativ în blocul 62 – ANL Bulevardul Păcii
HCL 9_30 IANUARIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie-martie 2018
HCL 10_30 IANUARIE 2018 privind performanţele profesionale individuale ale domnului Jr. Marius Claudiu Băloi, Secretar al Municipiului Lupeni
HCL 11_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al competiției de schi alpin „Cupa Straja” – 2018
HCL 12_30 IANUARIE 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 87 2017
HCL 13_19 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 – 2021
HCL 14_19 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea spectacolul-concurs pentru copii – „Ce știm despre Dragobete” împreună cu Asociația Culturală Iosif Tellm
HCL 15_19 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea preluării de la SC UNIVERSAL EDIL SA
HCL 16_19 FEBRUARIE 2018 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 17_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea reεelei ¡colare de pe raza Municipiului Lupeni pentru anul _colar 2018 – 2019
HCL 18_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri
HCL 19_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea programului ac_iunilor culturale, _tiin_ifice, artistice, sportive _i de agrement pentru anul 2018
HCL 20_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2018
HCL 21_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea transformarii unor posturi din organigrama _i statul de func_ii al Spitalului Municipiului Lupeni
HCL 22_27 FEBRUARIE 2018 privind reorganizarea Unitatii Locale de Sprijin a Municipiului Lupeni
HCL 23_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea participarii Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al _Festivalului Berii_ – 2018
HCL 24_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea participrii Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al celei de-a XLVII-a edi_ii a Cupei Veteranilor
HCL 25_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea alocarii sumei de 2.000 lei din bugetul local, Capitolul 67.02
HCL 26_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea închirierii pasunilor aflate în proprietatea privata a Municipiului Lupeni
HCL 27_27 FEBRUARIE 2018 pentru revocarea Hotarârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 124 2017 privind înfintarea Clubului Sportiv Municipal Lupeni
HCL 28_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea programului de actiuni si lucrari publice de interes local executate în anul 2018
HCL 29_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea premierii familiilor care au sarbatorit sau vor sarbatori în anul 2018 _Nunta de Aur_
HCL 30_29 MARTIE 2018 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018
HCL 31_29 MARTIE 2018 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
HCL 32_29 MARTIE 2018privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei din bugetul local, Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, paragraful 67.02.05.01
HCL 33_29 MARTIE 2018 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 8303 42 11.10.2013
HCL 34_29 MARTIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 35_29 MARTIE 2018 privind aprobarea repartizării a trei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni
HCL 36_29 MARTIE 2018 privind semnarea documentelor privind operațiunile de dezlipire alipire a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Lupeni
HCL 37_29 MARTIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie-mai 2018
HCL 38_29 MARTIE 2018 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator la manifestările dedicate Zilei Internaționale a Romilor – 2018
HCL 39_29 MARTIE 2018 privind „Ziua Internațională a Dansului”, Ediția I, împreună cu Liceul Tehnologic Lupeni
HCL 40_20 APRILIE 2018 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018
HCL 41_20 APRILIE 2018 „Extindere rețea canalizare menajeră strada Pomilor – Municipiul Lupeni”

__________________________________________________________

2017

HCL 119_31.08.2017 privind aprobarea participării Municipiului Lupeni ca asociat – Membru Fondator la Asociatia Grupul de Actiune Locala Lupeni
HCL nr. 120/ 2017 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local) în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2017 – 2020, aferente obiectivului de investiţii “Modernizare străzi, drumuri și trotuare din Municipiul Lupeni
HCL 121_31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai investiției Modernizare strazi, drumuri si trotuare
HCL 122_31.08.2017 Privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unităţile locative construite de către Agenţia Naţională pentru locuinţe din municipiul Lupeni
Bulevardul Păcii, bl. 62 şi Bulevardul Păcii, bl. 56
HCL 123_31.08.2017 privind aprobarea regulamentul propriu de organizare și funcționare al Palatului Cultural „Minerul” Lupeni
HCL 124_31.08.2017 privind înfinţarea Clubului Sportiv Municipal Lupeni pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017 aprobat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 37/ 03.04.2017
HCL 125_31.08.2017 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 ani a contractului de concesiune nr. 8/ 01.09.1992 (și a actelor adiționale) pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 95 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni strada Tudor Vladimirescu Zona Braia – Bl. 74 (Spațiul comercial de lângă stația de autobuz)
HCL 126_31.08.2017 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 ani a contractului de concesiune nr. 8/ 01.09.1992 (și a actelor adiționale) pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 95 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni strada Tudor Vladimirescu Zona Braia – Bl. 74 (Spațiul comercial de lângă stația de autobuz)
HCL 127_31.08.2017 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 ani a contractului de concesiune nr. 7/ 01.09.1992 (și a actului adițional) pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 30 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni strada Tudor Vladimirescu Zona Nivelt (Spațiul comercial de lângă stația de autobuz)
HCL 128_31.08.2017 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 8303/ 24/ 11.12. 2013 încheiat între Municipiul Lupeni și doamna Pirciu Andra Cristina pentru locuinţa situată administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii bl. 56 – ANL, sc. 2, parter, ap.1, judeţul Hunedoara, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale
HCL 129_31.08.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 18/ 2017 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara
HCL 130_31.08.2017 privind aprobarea repartizării locuinţei situate administrativ în blocul 62 – ANL sc. 1, etaj 1, ap. 17, Bulevardul Păcii, Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi
HCL 131_31.08.2017
HOTĂRÂREA nr. 132/ 2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico Economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere străzi L=11,23 km rupt corp drum în Municipiul Lupeni – executare rigole pentru scurgerea apelor pe o lungime de 11,23 km drum”
HOTĂRÂREA nr. 133/ 2017 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017 aprobat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 37/ 03.04.2017
HCL 134_19.09.2017
HCL 135_19.09.2017
HCL 136_19.09.2017
HCL 137_19.09.2017
HCL 138_19.09.2017
HCL 139_28.09.2017
HCL 140_28.09.2017
HCL 141_28.09.2017
HCL 142_28.09.2017
HCL 143_28.09.2017
HCL 144_28.09.2017
HCL 145_28.09.2017
HCL 146_28.09.2017
HCL 147_28.09.2017
HCL 148_28.09.2017
HCL 149_28.09.2017
HCL 150_28.09.2017
HCL 151_29.09.2017
HCL 152_29.09.2017
HCL 153_29.09.2017
HCL 154_29.09.2017
HCL 155_03.10.2017
HCL 156_03.10.2017
HCL 157_03.10.2017
HCL 158_06.10.2017
HCL 159_31 OCTOMBIE 2017
HCL 160_31 OCTOMBIE 2017
HCL 161_31 OCTOMBIE 2017
HCL 162_31 OCTOMBIE 2017
HCL 163_31 OCTOMBIE 2017
HCL 164_31 OCTOMBIE 2017
HCL 165_31 OCTOMBIE 2017
HCL 166_31 OCTOMBIE 2017
HCL 167_31 OCTOMBIE 2017
HCL 168_31 OCTOMBIE 2017
HCL 169_31 OCTOMBIE 2017
HCL 170_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 171_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 172_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 173_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 174_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 175_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 176_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 177_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 178_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 179_ 8 DECEMBRIE 2017
HCL 180_ 8 DECEMBRIE 2017
HCL 181_ 8 DECEMBRIE 2017
HCL 182_ 13 DECEMBRIE 2017
HCL 183_ 13 DECEMBRIE 2017
HCL 184_ 13 DECEMBRIE 2017
HCL 185_ 20 DECEMBRIE 2017
HCL 186_27 DECEMBRIE 2017
HCL 187_27 DECEMBRIE 2017
HCL 188_27 DECEMBRIE 2017
HCL 189_27 DECEMBRIE 2017
HCL 190_27 DECEMBRIE 2017
HCL 191_27 DECEMBRIE 2017
HCL 192_27 DECEMBRIE 2017

 

__________________________________________________________

ORDINEA DE ZI SEDINTA DE INDATĂ_19 SEPTEMBRIE 2017

DISPOZITIA DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARĂ_28 SEPTEMBRIE 2017

__________________________________________________________

HCL 58_2010 privind aprobarea metodologiei de atribuire a locurilor de parcare