Hotărâri de consiliu local

2021

SEPTEMBRIE

HCL 93_22.09.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 35_ 2021

HCL 92.1_22.09.2021 – ANEXA 1

HCL 92_22.09.2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Lupeni și U.A.T. Județul Hunedoara

HCL 91.2_06.09.2021 – anexa 2

HCL 91.1_06.09.2021 – anexa 1

HCL 91_06.09.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

AUGUST

HCL 90_31.08.2021 aprivind demolarea imobilului „CLĂDIRE INDUSTRIALĂ PT 5”

HCL 89_31.08.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie – octombrie 2021

HCL 88_31.08.2021 privind aprobarea unui schimb de locuințe de tip ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni

HCL 87_31.08.2021 pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 79 din 2021

HCL 86_31.08.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 43 m2 teren înscris in CF 63239

HCL 85_31.08.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 75 din 2021

HCL 84_31.08.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Lupeni a unui imobil (teren) intravilan

HCL 83.1_26.08.2021 – Anexa nr. 1 – Act adițional nr. 5

HCL 83_26.08.2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Județul Hunedoara și U.A.T-urile V. Jiului

HCL 82.4_19.08.2021 – Anexa nr. 4

HCL 82.3_19.08.2021 -Anexa 3

HCL 82.2_19.08.2021 – Anexa 2

HCL 82.1_19.08.2021 Anexa 1

HCL 82_19.08.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

IULIE

HCL 81.1_29.07.2021 – ANEXA 1

HCL 81_29.07.2021 pentru modificarea HCL 70 din 2021

HCL 80_29.07.2021 privind aprobarea contului de execuţie bugetară aferentă trimestrului II al anului 2021

HCL 80.8_29.07.2021 – ANEXA 8

HCL 80.7_29.07.2021 – ANEXA 7

HCL 80.6_29.07.2021 -ANEXA 6

HCL 80.5_29.07.2021 – ANEXA 5

HCL 80.4_29.07.2021 – ANEXA 4

HCL 80.3_29.07.2021 – ANEXA 3

HCL 80.2_29.07.2021 – ANEXA 2

HCL 80.1_29.07.2021 – ANEXA 1

HCL 79_29.07.2021 privind repartizarea a două locuințe ANL

HCL 78_29.07.2021 privind rezilierea a două contracte locuință ANL

HCL 77_29.07.2021 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere locuință ANL – bl.56

HCL 76_29.07.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 566 m2 teren, înscris în CF 63389

HCL 76_29.07.2021 – ANEXA 1

HCL 75_29.07.2021 – ANEXA 1

HCL 75_29.07.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 245 m2 teren, înscris în CF 63360

HCL 74.4_20.07.2021 – anexa 4

HCL 74.3_20.07.2021 – anexa 3

HCL 74.2_20.07.2021 – anexa 2

HCL 74.1_20.07.2021- anexa 1

HCL 74_20.07.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

HCL 73_20.07.2021 pentru aprobarea delegării gestiunii Serviciului de salubrizare a Municipiului Lupeni, prin contract de concesiune

HCL 72_20.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară a C. Local din data de 20 iulie 2021

HCL 71.2_14.04.2021 anexa 2

HCL 71.1_14.07.2021 – anexa 1

HCL 71_14.07.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

IUNIE

HCL 70_12.07.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 88_2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 2 Lupeni”

HCL 69_12.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară a C. Local din 12 iulie 2021

HCL 68_30.06.2021 privind avizarea implementării pe raza Municipiului Lupeni a „Sistemului Informațional pentru management integrat al apelor – etapa II”

HCL 67_30.06.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 54 din 2021

HCL 66_30.06.2021 privind aprobarea propunerii de aderare a Municipiului Lupeni la inițiativa de dezvoltare a conceptului Ținutul Momârlanilor

HCL 65_30.06.2021 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace aferente punctelor termice

HCL 64_30.06.2021 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 63_30.06.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 16 din 2021

HCL 62_30.06.2021 privind încetarea, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a două contracte

HCL 61_30.06.2021 privind aprobarea asocierii Municipiului Lupeni şi S.C. VEST WEEK-END COM SRL Lupeni

HCL 60_30.06.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie – august 2021

HCL 59_30.06.2021 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Lupeni a unor imobile (terenuri) intravilane

HCL 58.1_30.06.2021 – Anexa nr. 1

HCL 58_30.06.2021 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni a unor proiecte și programe

HCL 57_18.06.2021 privind aprobarea proiectului „Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”

HCL 56_18.06.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 2020

HCL 55.2_16.06.2021 – anexa 2

HCL 55.1_16.06.2021 – anexa 1

HCL 55_16.06.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

HCL 54_16.06.2021 privind aprobarea asocierii Consiliul local al Municipiului Lupeni şi S.C. Comexim R S.R.L. Lupeni

HCL 53.1_7.06.2021 – anexa 1

HCL 53_7.06.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

52.1 _7.06.2021 Anexa nr. 1 – Statut

HCL 52_7.06.2021 privind aprobarea participării Municipiului Lupeni ca membru fondator al organizației ,,ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALĂ INTEGRATĂ VALEA JIULUI”

 

MAI

Proces verbal ședință ordinară – 27 mai 2021

Proces verbal ședință extraordinară – 24 mai 2021

Proces verbal ședință extraordinară – 19 mai 2021

HCL 51_27.05.2021 privind aprobarea unei convenții de colaborare cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România

HCL 50_27.05.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 29 m2 teren înscris în CF 63255

HCL 49_27.05.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 29 m2 teren înscris în CF 63250

HCL 48_27.05.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 28 m2 teren înscris în CF 63272

HCL 47_27.05.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 39 m2 teren înscris în CF 63253

HCL 46.3_27.05.2021 Anexa 3 – Cont executie venituri BL 2020

HCL 46.2_27.05.2021 – Anexa 2 – Conturi Executie Cheltuieli BL 2020

HCL 46.1_27.05.2021 Anexa 1 – Cont executie venituri BL 2020

HCL 46_27.05.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020

HCL 45_27.05.2021 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe și obiecte de inventar

HCL 44_27.05.2021 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere ANL – bl. 62

HCL 43_27.05.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 35_ 2021

HCL 42_27.05.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 36_2021

HCL 41_24.05.2021 privind modificarea prevederilor art. 2 al HCL nr. 40 din 2021

HCL 40_19.05.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL 40.1_19.05.2021 – anexa 1

HCL 40.2_19.05.2021 – anexa 2

 

APRILIE

HCL 34_20.04.2021 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2021HCL 34.1_20.04.2021 anexa 1

HCL 34.1a_20.04.2021 anexa 1a

HCL 34.1b_20.04.2021 anexa 1b

HCL 34.2_20.04.2021 anexa 2

HCL 34.3_20.04.2021 anexa 3

HCL 34.3a_20.04.2021 anexa 3a

HCL 34.3b_20.04.2021 anexa 3b

HCL 34.4_20.04.2021 anexa 4

HCL 34. 5_20.04.2021 anexa 5

Proces verbal ședință extraordinară – 20 aprilie 2021

HCL 35_29.04.2021 privind aprobarea programului de activități cultural-sportive pentru anul 2021

HCL 36_29.04.2021 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

HCL 37_29.04.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 119 din 2020

HCL 38_29.04.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii

HCL 38.1_29.04.2021 – anexa 1

HCL 39_29.04.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai – iunie 2021

 

Proces verbal ședință ordinară – 29 aprilie 2020

 

MARTIE

HCL 21_02.03.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 133 din 2018 privind aprobarea proiectului Modernizarea sistemului de iluminat public

HCL 22_30.03.2021 privind aprobarea programului de acţiuni şi lucrări publice de interes local VMG 2021

HCL 23_30.03.2021 privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere ANL

HCL 23.1_30.03.2021 anexa 1 chirii nominale 2021 sub 35

HCL 23.2_30.03.2021 anexa 2 – chirii nominale 2021 peste 35

HCL 24_30.03.2021 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2021

HCL 25_30.03.2021 act adițional asociere CJ – Parcare Agrement

HCL 26_30.03.2021 privind retragerea Municipiului Lupeni din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

HCL 27_30.03.2021 privind aprobarea participării Consiliului local în calitate de coorganizator al evenimentului 100 ani de învățământ

HCL 28_30.03.2021 privind stabilirea modului de ținere a registului agricol

HCL 29_30.03.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV 2020

HCL 30_30.03.2021 privind aprobarea prelungirii a două contracte de închiriere ANL – BL. 56

HCL 31_30.03.2021 privind aprobarea prelungirii a 2 contracte de închiriere ANL – BL. 62

HCL 32_30.03.2021 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a două contracte de închiriere ANL

HCL 33_30.03.2021 repartizare locuințe ANL

Proces verbal ședință extraordinară 02 martie 2021

Proces verbal ședință ordinară – 30 martie 2020

 

 

FEBRUARIE

HCL 12_11.02.2021 privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T.-uri V. Jiului si U.A.T. Jud. Hunedoara – Green Line

HCL12_11.02.2021 Anexa 1a la Anexa 1 – comp 1 CJ lider final partea 2

HCL12_11.02.2021 Anexa 1a la Anexa 1 – comp 1 CJ lider final

HCL 12_11.02.2021 – Anexa 2a la Anexa 1 – comp 2 CJ lider final

HCL 12_11.02.2021 – Anexa 2a la Anexa 1 – comp 2 CJ lider final partea 2

HCL 12.1_11.02.2021 Anexa 1 – Act aditional la acordul de parteneriat ianuarie 2021 lider final

HCL 13_11.02.2021 privind înființarea Serviciului Social furnizat în comunitate Masa pe roți și aprobarea Regulamntului cadru de organizare şi funcţionare al acestuia, în cadrul proiectului intitulat BAHTALOHCL 13_11.02.2021 

HCL 14_25.02.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 196 m2 teren

HCL 15_25.02.2021 privind aprobarea participării C. Local în calitate de coorganizator al competițiilor sportive Banked Slalom Straja și NSP

HCL 16_25.02.2021 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL

HCL 17_25.02.2021 rprivind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract de închiriere de locuințe ANL

HCL 18_25.02.2021 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL

HCL 19_25.02.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie – aprilie 2021

HCL 20_25.02.2021 privind aprobarea participării Mun. Lupeni, ca membru fondator al Asociaţiei ,,AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE VALEA JIULUI”

Proces verbal ședință extraordinară – 11 februarie 2021

Proces verbal ședință ordinară – 25 februarie 2020

 

IANUARIE

HCL 1_06.01.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

HCL 2_06.01.2021 privind avizarea “Protocolului între A.D.I. S.I.G.D. HUNEDOARA și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP)

HCL 3_06.01.2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni

HCL 4_06.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 128 din 2020

HCL 5_12.01.2021 privind aprobarea schimbării temporare a unor spatii din cadrul Palatului Cultural „Minerul”

HCL 6_12.01.2021 privind aprobarea participării C. Local în calitate de coorganizator al expoziției de artă plastică „EMINESCU”

Proces verbal ședință extraordinară – 06 ianuarie 2021

HCL 7_19.01.2021 pentru modificarea și completarea HCL nr. 133 din 2018 – proiect iluminat public

HCL 8_19.01.2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Lupeni

Proces verbal ședință extraordinară 12 ianuarie 2021

HCL 9_28.01.2021 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliția Locală a Municipiului Lupeni

HCL 10_28.01.2021pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 132 din 2020

HCL 11_28.01.2021 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL

Proces verbal ședință extraordinară – 19 ianuarie 2021

 

Proces verbal ședință ordinară – 28 ianuarie 2020

 

2020

IANUARIE

HCL  PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DE INDATA-09.01.2020

HCL privind aprobarea excedentului bugetului local la sfârșitul exercițiului bugetar 2019-09.01.2020

Proces-verbal 9 ianuarie 2020

HCL 3_30 ianuarie 2020 – avizare retea scolara Lupeni 2020-2021

HCL 4_30 ianuarie 2020 – infratirea MUN LUPENI CU LOCRI ITALIA

HCL 5_30 ianuarie 2020 privind reorganizarea comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului

HCL 6_30 IANUARIE 2020 Comitet local antiepizootic

HCL 7_30 ianuarie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie-martie 2020

HCL 8_30 ianuarie 2020 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliția Locală

Proces verbal_sed 30 ianuarie 2020

 

FEBRUARIE

HCL 9 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 100 din 2018 – DALI Grădinita Viitorului

Proces verbal_sed 17.02.2020

HCL 10 – Aprobare Buget local pe anul 2020

10.1 Buget local

10.1a Buget local secțiunea de funcționare

10.1b Buget local secțiunea de dezvoltare

10.2 Lista de investiții publice pe anul 2020

10.3 Centralizat instituții publice

10.3a Buget centralizat secțiunea funcționare

10.3b Buget centralizat secțiunea de dezvoltare

10.4 Lista de investitii venituri proprii 2020

10.5 Situaţia numărului de posturi bugetat pentru anul 2020

HCL 11 – aprobare program de activități cultural-sportive

Proces verbal sedinţa 24.02.2020

HCL 12 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ion Tiberiu Vorak supleant ales pe listele PNL

HCL 13 privind aprobarea documentatie pentru închiriere de bunuri

Anexa 1 la HCL 13

HCL 14 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Punctului Termic nr. 7

HCL 15 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Punctului Termic nr. 8

HCL 16 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Punctului Termic nr. 12

HCL 17 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Punctului Termic nr.15

HCL 18 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Punctului Termic nr. 17

HCL 19 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Punctului Termic nr. 18

HCL 20 pentru aprobarea programelor comunitare executate în anul 2020 cu beneficiarii de venit minim garantat

HCL 21 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL

Proces verbal sedință – 27 februarie 2020

 

MARTIE

HCL nr. 22 – ADI Deșeuri mandat special

HCL nr. 23 pentru modificarea si completarea HCL nr. 87 din 2018 DALI Sc. Gim. nr. 3

HCL nr. 24 pentru modificarea și completarea HCL nr. 88 din 2018 DALI Sc. Gim. nr. 2

HCL nr. 25 pentru modificarea și completarea HCL nr. 90 din 2018 DALI LICEUL TEHNOLOGIC

proces verbal_sedinta 9.03.2020

HCL nr. 26 – pentru modificarea și completarea HCL 130 din 2018 DALI Scoala gimnaziala nr.1

HCL nr. 27 – pentru modificarea și completarea HCL nr.25 din 2020 DALI – LICEUL TEHNOLOGIC

Proces verbal_sed 19.03.2020

HCL nr. 28 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr.75 din 2008 – Modificare Regulament CL

Proces verbal_sed 25.03.2020

HCL 29_26 martie 2020 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe anul 2020

HCL 30_ 26 martie 2020 privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere ANL

HCL 31_ 26 martie 2020 privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. -V.J

HCL 32_26 martie 2020 pentru modificarea și completarea HCL 7- 2019

HCL 33_ 26 martie 2020 privind desemnarea domnului consilier local Ion Tiberiu Vorak ca membru al comisiei 4

HCL 34_ 26 martie 2020 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 35_26 martie 2020 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere ANL

HCL 36_26 martie 2020 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere ANL

HCL 37_26 martie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie-mai 2020

HCL 38_26 martie 2020 privind aprobarea prorogării termenelor de plată pentru ratele redevențelor și a chiriilor 2020

Proces verbal – 26 MARTIE 2020

 

APRILIE

HCL 39 _2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

Proces verbal ședință – 14 aprilie 2020

HCL 40 _ 30 aprilie 2020 aprobare regulament instalare rețele de comunicaţii electronice

ANEXA 1 LA HCL 40 _ 30 aprilie 2020 regulament

ANEXA 2 LA HCL 40 _ 30 APRILIE 2020 – tarife

HCL 41_ 30 aprilie 2020 privind modificarea termenelor de plată a taxei speciale de salubritate

HCL 42 _ 30 aprilie 2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

HCL 43_30 aprilie 2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii

HCL 44 _ 30 aprilie 2020 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL

HCL 45 _ 30 aprilie 2020 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 57 m2

Proces verbal sedinta ordinară _ 30 aprilie 2020

 

MAI

HCL 46 _ 15.05.2020 – anexa 1

HCL 46 _ 15.05.2020 – anexa 2

HCL 46 _ 15.05.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 46_ 15.05.2020 ANEXA 3 a

HCL 46 _ 15.05.2020 ANEXA 3 b

HCL 47 _ 15.05.2020 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Extindere și dotare A.T.I. Spital Municipal Lupeni

HCL 48_28.05.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie-iulie 2020

HCL 49_28.05.2020 privind încheierea a exerciţiului bugetar pe anul 2019

HCL 50_28.05.2020 privind aprobarea contului de execuţie bugetară aferentă trimestrului I – 2020

HCL 50.1 Cont ex ven BLD- I-2020

HCL50.2 Cont executie a bugetului local – sectiunea functionare 2020

HCL 50.3 Contul de execuție a bugetului local – sectiunea dezvoltare 2020

HCL 50.4 Contul de executie a bugetului local – sectiune functionare 2020

HCL 51_28.05.2020 pentru modificarea HCL nr. 87 din 2018 privind proiectului „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 3 Lupeni”

HCL 52_28.05.2020 pentru modificarea HCL nr. 88 din 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 2 ”

HCL53_28.05.2020 pentru modificarea HCL 47 din 2020 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul – Extindere și dotare A.T.I. Spital Lupeni

Proces verbal sedință extraordinară 15 mai 2020

Proces verbal sedință ordinară – 28 mai 2020

 

IUNIE

HCL 54_ 16.06.2020 privind rectificarea bugetului local

HCL 54.1_ 16.06.2020 – anexa 1

HCL 54.2_ 16.06.2020 – anexa 2

HCL 55_25.06. 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL 55.1_25.06.2020 – anexa 1

HCL 55.2_25.06.2020 – anexa 2

HCL 55.3_ 25.06.2020 -anexa 3

HCL 56_30.06.2020 indexare chirii ANL

HCL 56_30.06.2020 Anexa 1

HCL 56_30.06.2020 Anexa 2

HCL 57_30.06.2020 privind aprobarea acordării unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, pentru durata stării de urgență

HCL 58_30.06.2020 pentru modificarea HCL nr. 123 din 2019 – rectificare burse scolare

HCL 59_30.06.2020 pentru modificarea HCL nr. 130 din 2018 privind aprobarea proiectului „Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni Școala Gimnazială nr. 1

HCL 59_30.06.2020 Anexa 2

HCL 59_30.06.2020 Anexa 3

Proces verbal al sedinței extraordinare din 16 iunie 2020

Proces verbal al ședinței extraordinare din 25 iunie 2020

Proces verbal ședință 30 iunie 2020

 

IULIE

 

HCL 60_07.07.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 60.1_07.07.2020 – anexa 1

HCL 60.2_07.07.2020 – anexa 2

HCL 60.3_07.07.2020 – anexa 3

HCL 61_07.07.2020 pentru modificarea HCL nr. 123 din 2019 privind modificarea burselor scolare

HCL nr.62_16.07.2020 pentru modificarea HCL nr. 88 din 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 2 i”

HCL 63_16.07.2020 privind asocierea dintre Primăria Lupeni si Consiliul Judetean

HCL 63.1_16.07.2020 anexa 1

HCL 64_16.07.2020 privind aprobarea alocării sumei de 1.000 lei din bugetul local pentru premierea domnișoarei Diana Mariana Rusu

Proces verbal sedinta 7 iulie 2020

HCL 65_23.07.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 a HCL nr. 31 din 2020

HCL 66_23.07.2020 Acordare mandat special ADI deseuri

HCL 67_23.07.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proces verbal ședință – 16 iulie 2020

HCL 68_28.07.2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare iluminat public cu LED”

Proces verbal ședință – 23 iulie 2020

Proces verbal sedință extraordinară 28 iulie 2020

Proces verbal sedință ordinară – 30 iulie 2020

HCL 69_30.07.2020 privind aprobarea înființării societății ”SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC ZONAL GREENLINE VALEA JIULUI” S.R.L.

HCL 70_30.07.2020 privind aprobarea preluării obiectivului de investiție ,,Închiderea depozitului urban neconform din Lupeni”

HCL 71_30.07.2020 privind aprobarea unui schimb de locuințe de tip ANL

HCL 72_30.07.2020 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, a unui contract de închiriere locuință ANL

HCL73_30.07.2020 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL

HCL 74_30.07.2020 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere ANL -bl.56

HCL75_30.07.2020 pentru modificarea HCL nr. 56 din 2020

HCL 75.1_30.07.2020 Anexa 1

HCL 76_30.07.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august-septembrie 2020

AUGUST

HCL 77_04.08.2020 pentru modificarea și completarea HCL al municipiului Lupeni nr. 47 din 2020

HCL 78_31.08.2020 privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului public de transport public local în Valea Jiului

HCL 80_31.08.2020 pentru modificarea HCL nr. 43 din 2020 – organigramă spital

HCL 80_31.08.2020 – ANEXA 1

HCL 81_31.08.2020 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi cumpărarea unui imobil (apartament) prin negociere directă

HCL 82_31.08.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 82_31.08.2020 – anexa 1

HCL 82_31.08.2020 – anexa 2

HCL 83_31.08.2020 pentru îndreptarea erorilor materiale din HCL nr. 69 din 30 iulie 2020

Proces verbal sedință – 4 august 2020

Proces verbal ședință – 31 august 2020

SEPTEMBRIE

HCL 84_04.09.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 84_04.09.2020 – anexa 1

HCL 84_04.09.2020 – anexa 2

HCL 85_24.09.2020 privind aprobarea prelungirii a 12 contracte de închiriere ANL – bl. 56

HCL 86_24.09.2020 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, a trei contracte de închiriere

HCL 87_24.09.2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 21din 2020

HCL 88_24.09.2020 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 89_24.09.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 89.1_24.09.2020 ANEXA 1

HCL 89.2_24.09.2020 ANEXA 2

HCL 89.3_24.09.2020 ANEXA 3

Proces verbal ședință extraordinară – 04 SEPTEMBRIE 2020

Proces verbal ședință ordinară – 24 septembrie 2020

OCTOMBRIE

HCL 90_19.10.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 19 octombrie 2020

HCL 91.1_19.10.2020 – anexa 1

HCL 91.2_19.10.2020 – anexa 2

HCL 91.3_19.10.2020 – anexa 3

HCL 91_19.10.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 92_19.10.2020 privind aprobarea prelungirii a 15 contracte de închiriere ANL – bl.62

HCL 93_21.10.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 21 octombrie 2020

HCL 94 21.10.2020 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Sprijinirea capacității instituțiilor de învățământ pentru gestionarea situației de pandemie generată de virusul SARS – COV – 2_21.10.2020

HCL 95_21.10.2020 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 73 m2 teren aflat în domeniul privat al mun. Lupeni

Proces verbal ședintă extraordinară – 19 octombrie 2020

HCL 96 _ 23.10.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie-decembrie 2020

HCL 97_23.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Lupeni

HCL 98_23.10.2020 privind alegerea Viceprimarului Municipiului Lupeni

PROCES VERBAL – ȘEDINȚĂ CONSTITUIRE CONSILIU LOCAL 21 octombrie 2020

proces verbal sedință extraordinară – 21 octombrie 2020

Proces verbal ședință extraordinară – 23 octombrie 2020

Noiembrie

HCL 99_04.11.2020 privind aprobarea proiectului ”Educație digitală pentru toți elevii din municipiul Lupeni”

HCL 100_04.11.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 78 din 31.08.2020

HCL 100 – Anexa 1_Contract delegare cu anexe
HCL 101_04.11.2020 -pentru completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 100 din 2019

HCL 102_11.11.2020 privind aprobarea proiectului ”Sprijinirea capacității instituțiilor de învățământ din municipiul Lupeni pentru gestionarea situației de pandemie generată de virusul SARS – COV – 2”HCL 102_11.11.2020 

HCL 103_11.11.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020
HCL 103_11.11.2020 – anexa 1
HCL 103_11.11.2020 – anexa 2
HCL 103_11.11.2020 – anexa 3

Proces verbal sedinta extraordinară – 4 noiembrie 2020

HCL104_24.11.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Mun. Lupeni în ADI – deseuri

Proces verbal – ședință extraordinară – 11 noiembrie 2020

Proces verbal ședință extraordinară – 24 noiembrie 2020

HCL 105_26.11.2020 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza Municipiului Lupeni pentru anul școlar 2021-2022

HCL 106_26.11.2020 – aprobare PUD ȘI D.T.A.C. PENTRU CONSTRUIRE A 10 CASE DE VACANȚĂ ȘI 2 FILIGORII

HCL 107_26.11.2020 privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului local în Consiliu de Administratie la scoli

HCL 108_26.11.2020 privind constituirea Comisiei de locuinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni

HCL 109_26.11.2020 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea unui imobil (teren) prin licitație publică

HCL 110_26.11.2020 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 300 m2

HCL 111_26.11.2020 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere ANL – bl.62

HCL 112_26.11.2020 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere ANL – bl. 56

HCL 113_26.11.2020 pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 88 din 2020

HCL 114_26.11.2020 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a două contracte de închiriere

HCL 115_26.11.2020 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 116_26.11.2020 pentru desemnarea reprezentanților Consiliul local în Consiliu de Administratie Spital

HCL 117_26.11.2020 privind închirierea a 5 (cinci) parcele de teren din zona Pieţei Agroalimentare CINA Lupeni

HCL 118.1 – anexa 1

HCL 118.2 anexa 2

HCL 118_26.11.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 119_26.11.2020 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2020- 2021

HCL 120_26.11.2020 privind aprobarea proiectului extindere rețea de gaze naturale

Proces verbal sedinta ordinara – 26 noiembrie 2020

 

Decembrie

HCL 121.1_09.12.2020 – anexa 1

HCL 121.2_09.12.2020 – anexa 2

HCL 121_09.12.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 122_15.12.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 120 din 2020

HCL 123_15.12.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-ec. ai proiectului extindere retea gaze

HCL 124_15.12.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL124.1_15.12.2020 – anexa 1

HCL 124.2_15.12.2020 – Anexa 2

HCL 124.3_15.12.2020 – anexa 3

HCL 124.4_15.12.2020 – Anexa 4

Proces verbal ședință extraordinară 9 decembrie 2020

HCL 125_22.12.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 125.1_22.12.2020 – anexa 1

HCL 126_23.12.2020 privind actualizarea Regulamentului Serviuciului de salubrizare

HCL 126.1_23.12.2020 – ANEXA 1 – Regulament de organizare si functionare a SPS_2020

HCL 127_23.12.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 43 din 2020

 HCL 128_23.12.2020 privind constituirea unei Comisii pentru reanalizarea şi renegocierea clauzelor cuprinse în contractele de concesiune încheiate începând cu anul 1996 pentru concesionarea de parcele de teren.

HCL 129_23.12.2020 pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 115 din 2020

HCL 130_23.12.2020 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract de închiriere de locuințe ANL

HCL 131_23.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 21din 2020

HCL 132_23.12.2020 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 133_23.12.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie – februarie 2021

HCL 134_29.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

HCL 134.1_29.12.2020 – Anexa 1

HCL 134.2_29.12.2020 Anexa 2

HCL 134.3_29.12.2020 – Anexa 3

Proces verbal ședință – 15 decembrie 2020

Proces verbal ședință – 22 decembrie 2020

Proces verbal ședință – 23 decembrie 2020

Proces verbal ședință – 29 decembrie 2020

Proces verbal ședință – 29 decembrie 2020

 

 

2019

IANUARIE

HCL 1_3 IANUARIE 2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 134 2018

HCL 2_9 IANUARIE 2019 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare

HCL 3_31 IANUARIE 2019 prelungire valabilitate PUG.doc

HCL 4 _31 IANUARIE 2019 aprobare excedent bugetar 2019.doc

HCL 5_31 IANUARIE 2019 aprobare lista de prioritati ANL.doc

HCL 6_31 IANUARIE 2019 repartizare locuințe ANL.doc

HCL 7 _31 IANUARIE 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni HCL 7 _31 IANUARIE 2019

ANEXA 1 ROF

HCL 8_ 31 IANUARIE 2019 

HCL 9_31 IANUARIE 2019 privind alegerea pre¡edintelui de ¡edine¦ pentru lunile februarie-martie 2019

 

FEBRUARIE

HCL 10_14 FEBRUARIE 2019 – act aditional parteneriat Greenline.docx

HCL 11_14 FEBRUARIE 2019 aprobare proiect componenta 1 Greenline .docx HCL

12_14 FEBRUARIE 2019 aprobare proiect componenta 2 Greenline.docx

HCL 13_14 FEBRUARIE 2019 modificare politica de parcari.doc

HCL 14 _14 FEBRUARIE 2019 aprobare SF Greenline componenta 1

HCL 15_14 FEBRUARIE 2019 aprobare SF Greenline componenta 2

HCL 16_28 FEBRUARIE 2019 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliția Locală a Municipiului Lupeni pentru anul 2019

HCL 17_28 FEBRUARIE 2019 pentru aprobarea înființării unei linii de gardă la domiciliu pentru specializarea ortopedie-traumatologie în cadrul Spitalului Municipiului Lupeni

HCL 18_28 FEBRUARIE 2019

HCL 19_28 FEBRUARIE 2019 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al evenimentului NSP GATRING SESION

HCL 20_28 FEBRUARIE 2019 pentru completarea Hot¦rârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 150 2017 privind aprobarea desemn¦rii reprezentaneilor

HCL 21_28 FEBRUARIE 2019 privind aprobarea transformării unor posturi din organigrama și statul de funcții al Spitalului Municipiului Lupeni

HCL 22_ 28 FEBRUARIE 2019 reziliere locuințe ANLprivind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL

HCL 23_28 FEBRUARIE 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5 2019 privind aprobarea Listei anuale

HCL 24_28 FEBRUARIE 2019 Bulevardul P¦cii, judeeul Hunedoara, conform listei anuale de priorit¦ei

 

MARTIE

HCL 25_6 MARTIE 2019 privind premierea domnișoarei Ioana Cătălina Ambruș pentru rezultatele obținute la schi în cadrul Campionatelor Naționale de juniori mici (Copii Cadeți) – Azuga 2019

HCL 26_6 MARTIE 2019 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al evenimentului „Cupa Platoul Soarelui”

HCL 27_22 MARTIE 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Acordul de parteneriat – Green Line

HCL 28_22 MARTIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 11_ 2019 – Green Line

HCL 29_22 MARTIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 12 _2019 – Green Line

HCL 30_22 MARTIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 14_ 2019 – Green Line

HCL 31_22 MARTIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 15_2019 – Grreen Line

HCL 32_28 MARTIE _2019_privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unit¦eile locative

HCL 33_28 MARTIE 2019_ privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza Municipiului Lupeni pentru anul școlar 2019-2020

HCL 34_28 MARTIE 2019_ privind aprobarea Planului de Analiz¦ ¡i Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2019

HCL 35_28 M ARTIE 2019 organizarea unui eveniment cultural-sportiv dedicat sărbătoririi a 100 ani de la înființarea echipei de rugby „Minerul” Lupeni

HCL 36_28 MARTIE 2019_ privind prelungirea contractului de închiriere a locuinței pentru tineri destinată închirierii nr. 33 7 12.04.2013

HCL 37_28 MARTIE 2019_ pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5 2019

HCL 38_28 MARTIE 2019_ privind aprobarea repartiz¦rii unei locuinee ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul P¦cii,

HCL 39_28 MARTIE 2019_ privind aprobarea transformării unor posturi din organigrama și statul de funcții al

HCL 40_28 MARTIE 2019_ privind implementarea de c¦tre UAT Municipiul Lupeni a proiectului

HCL 41_28 MARTIE 2019_ Privind alegerea pre¡edintelui de ¡edine¦ pentru lunile aprilie-mai 2019

 

APRILIE

HCL 42_4 APRILIE 2019 pentru rectificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 29_ 2019 pentru Modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 12_2019

HCL 43_4 APRILIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 30_2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 14_2019

HCL 44_4 APRILIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 31_2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 15_2019

HCL 45_4 APRILIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 178_2018

HCL 46_4 APRILIE 2019 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator la manifestările dedicate Zilei Internaționale a Romilor – 2019

HCL 47_25 APRILIE 2019_privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
HCL 48_25 APRILIE_2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.doc
HCL 49_25 APRILIE 2019_ privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018.doc
HCL 50_25 APRILIE 2019_ privind aprobarea programului acțiunilor culturale, științifice, artistice, sportive și de agrement
HCL 51_25 APRILIE 2019_ privind aprobarea programului de acţiuni şi lucrări publice de interes local
HCL 52_25 APRILIE 2019_ pentru aprobarea Convenţiei de parteneriat cu Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani
HCL 53_25 APRILIE 2019_ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru Proiectul
HCL 54_25 APRILIE 2019_ prelungire contract ANL
HCL 55_25 APRILIE 2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract de închiriere
HCL 56_25 APRILIE 2019 privind modificarea listei de priorități ANL
HCL 57_25 APRILIE 2019 privind repartizarea unei locuințe ANL
HCL 58_25 APRILIE 2019 privind aprobarea înființării Centrului Naţional de Informare si Promovare Turistică

MAI

HOTĂRÂREA nr. 59/ 2019 privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru Valea Jiului

HOTĂRÂREA nr. 60/ 2019 privind aprobarea proiectului ”Proceduri Administrative Simplificate prin Eficientizare Digitală la Primăria Municipiului Lupeni”

HOTĂRÂREA nr. 61/ 2019 privind aprobarea alocării sumei de 2.500 lei din bugetul local, Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie

HOTĂRÂREA nr. 62/ 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5/ 2019 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL

HOTĂRÂREA nr. 63/ 2019 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii

HOTĂRÂREA nr. 64/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie-iulie 2019

HOTĂRÂREA nr. 65/ 2019 privind aprobarea alocării sumei de 1.500 lei din bugetul local, Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”

HOTĂRÂREA nr. 66/ 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai investiției “Modernizare străzi, drumuri și trotuare din Municipiul Lupeni”

IUNIE

HOTĂRÂREA nr. 67/ 2019 privind alocarea sumei de 4.000 lei participarea Clubului Sportiv Shinto din cadrul Clubului Elevilor Lupeni

HOTĂRÂREA nr. 68/ 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 14/2019 privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1 ”

HOTĂRÂREA nr. 69/ 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 15/2019 privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2 ”

Proces verbal_sed ordinară 27 iunie 2019

IULIE

GHIDUL SOLICITANŢILOR PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE PENTRU ACORDAREA DE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE

HOTĂRÂREA nr. 70/ 2019 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni a unor proiecte, programe, acţiuni şi activităţi nonprofit de interes general în anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 71/ 2019 privind aprobarea procedurilor și a condițiilor de realizare a schimburilor în cazul locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii

HOTĂRÂREA nr. 72/ 2019 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori economici actualizați ai proiectului “Modernizare strada Tudor Vladimirescu (buevard)”

HOTĂRÂREA nr. 73/ 2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL

HOTĂRÂREA nr. 74/ 2019 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea unui imobil (teren) prin licitație publică

HOTĂRÂREA nr. 75/ 2019 pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico Economici pentru obiectivul de investiții ”Schi în România, Stațiunea Straja, Municipiul Lupeni – Dezvoltarea Stațiunii Turistice Straja

HCL 76_11 IULIE 2019 pentru rectificarea bugetului local

HCL 77_23 IULIE pentru rectificarea bugetului local

HCL78-2019 – reziliere locuința ANL

HCL79-2019 – modificare listă de priorități ANL

HCL80-2019 – repartizare locuințe ANL

HCL81-2019 – Alegere președinte de ședință august-sept2019

HCL82-2019 – teren Bazin de înot

HCL83-2019-  Componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HCL84-2019 – Reabilitare Centru Comunitar Integrat în cadrul Proiectului BAHTALO!

HCL85-2019 – Schimbare destinație imobil (unitate de învățământ)

HCL-86-2019 – Rectificare buget local

Anexa nr.1 – HCL86- 2019

Anexa nr. 2 – HCL86 – 2019 – lista.investitii_buget_02_2019_2

Anexa nr. 3 – HCL 86 – 2019

Anexa nr. 4- HCL 862019 – lista investitii publice

Anunț Proiect de Hotărâre nr.89-2019

89. Amenajament pastoral

89.1 Anexa 1 amenajament pastoral

89.2. Anexa – Amenajament pastoral

Proces verbal_sedință 11.07.2019

Proces verbal_sedință 23.07.2019

Proces verbal 31. 07. 2019

AUGUST

HCL-87-21aug2019 Campionatul Național Enduro MTB 2019 Straja

HCL-88-2019 Atribuire teren

HCL-89-2019 Atribuire teren 

HCL-90-2019 Cupa Straja-Lupeni la automobilism 

HCL-91-2019 Reziliere contract ANL

Proces verbal 29 august

SEPTEMBRIE

HCL-92-2019 Rectificare buget local

Anexa3-HCL92-2019

HCL-93-2019 Predare teren baza sportiva Grup

HCL-94-2019 Documentație reabilitare spital

SEPTEMBRIE

HCL-95-2019 Alegere președinte ședință de îndată

HCL-96-2019 Documentație modernizare drumuri

HCL-97-2019- Asociere cu CJ-HD pt modernizare drumuri și parcări

HCL-97-2019-Anexa

HCL-98-2019 Rectificare buget local

HCL-98-2019 Anexa 1

HCL-98-2019 Anexa 2

HCL-99-2019 Aprobare documentație pt modernizare drumuri și parcări

HCL-99-2019 Anexa 1

HCL-100-2019 Transfer drept de administrare teren la Consiliul Județean

HCL-100-2019 Anexa 1

SEPTEMBRIE

HCL 101-2019 Prelungire contracte ANL – bl. 56

HCL 102-2019 Reziliere contract ANL

HCL 103-2019 Modificare listă de priorități ANL

HCL 104-2019 Repartizare locuințe ANL

HCL 105-2019 Organigrama Primăriei Mun. Lupeni

HCL 105-2019 Anexa nr. 1 Organigrama PML

HCL 106-2019 Organigrama şi stat funcții Spital Mun. Lupeni

HCL 106-2019 Anexa nr.1 Organigramă Spital

HCL 106-2019 Anexa nr.2 Centralizator posturi

HCL 107-2019 Alegere președinte de ședință pt. oct-nov.2019

Proces verbal 5 septembrie

Proces verbal 11 septembrie 

Proces verbal 26 septembrie

Proces verbal 30 septembrie

OCTOMBRIE

HCL-108-2019 Alegere președinte ședință de îndată

HCL-109-2019 Preluare microbuz cu titlu gratuit

HCL-110-2019 Modificare HCL-94-2019 documentatie reabilitare spital

HCL-111-2019 Completare HCL-93-2019-construire bază sportivă

OCTOMBRIE

HCL 112-2019 Alegerea preşedintelui pt ședința extraordinară

HCL 113-2019 Rectificare Buget local 2019

HCL 113-2019 Anexa nr.1

HCL 113-2019 Anexa nr.2

HCL 113-2019 Anexa nr.3

Proces verbal ședință 31. 10. 2019

OCTOMBRIE

HCL 114_2019 Aprobare Amenajament pastoral pajiști

HCL 114_2019 Anexa nr.1

HCL 114_2019 Anexa nr. 2

HCL 115_2019 Aprobarea contului de execuţie bugetară aferentă trimestrului III

HCL 115_2019 Anexa nr.1

HCL 115_2019 Anexa nr.2

HCL 115_2019 Anexa nr.3

HCL 115_2019 Anexa nr.4

HCL 116_2019 Modificare HCL nr. 105_2019 privind modificarea organigramei

HCL 117_2019 Aprobare schimb de locuințe ANL

HCL 118_2019 Revocarea art.1 al HCL nr. 104_2019

HCL 119_2019 Prelungire contracte ANL – bl. 56

HCL 120_2019 Prelungire contracte ANL – bl.62

HCL 121_2019 Modificarea și completarea HCL nr. 5_2019

HCL 122_2019 Aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 123_2019 Aprobare burse scolare 2019 Lic. Teoretic si Șc. Gimn. Nr. 3

Proces verbal 10 octombrie

Proces verbal 23 octombrie 

Proces verbal ședință 31 octombrie

NOIEMBRIE

HCL 124_2019 Rectificare buget local

HCL 124_2019 Anexa nr.1

HCL 124_2019 Anexa nr.2

HCL125_2019 Alegere presedinte sedinta de îndată

HCL 126_2019 Rectificare buget local

HCL 126_2019 Anexa nr.2

HCL 127_2019 Înscriere UAT Lupeni în Plan amenajare teritoriu național – zone cu resurse turistice

HCL nr. 128_2019 Acordare indemnizație de hrană și periculozitate Salvamont Lupeni

HCL nr. 129_2019 Aprobare burse şcolare Liceul Tehnologic Lupeni

HCL nr. 130_2019 Modificare și completare HCL nr. 123 _2019 Burse şcolare Liceul Teoretic și Șc. Gimn Nr. 3

HCL nr. 131_2019 Aprobare încetare două contracte de închiriere locuințe ANL

HCL nr. 132_2019 Revocare art.1 al HCL nr. 122_2019 Repartizare locuințe ANL

HCL nr. 133_2019 Alegerea președinte de ședință pentru lunile dec.2019 – ian.2020

PV_ședință 12.11.2019

PV ședință 19.11.2019

 

DECEMBRIE

HCL 138.3. Anexa 3 metodologie taxa specială salubrizare

HCL 138.4. Anexa 4 procedură taxă hotelieră

HCL 138. stabilire impozite și taxe locale – 2020

HCL 138.1 Anexa 1 – valori impozabile 2020

HCL 138.2. Anexa 2 procedura de acordare a scutirilor

HCL 136. Amenajament silvic -asociere

HCL 137. REGULAMENTUL PRIVIND CONDUITA SCHIORILOR SI A SNOWBOARDERILOR PE DOMENIULUI SCHIABIL

HCL 137.1 REGULAMENTUL PRIVIND CONDUITA SCHIORILOR SI A SNOWBOARDERILOR PE DOMENIULUI SCHIABIL

HCL 134. privind constatarea încetării calităţii de consilier local a domnului Jr. Ioan Cristian Roșu

HCL 135. rectificare buget local pe anul 2019

135.1 Anexa 1 la hotărâre

135.2 Anexa 2 la hotărare

Proces verbal_Şedinţă ordinară 28 noiembrie 2019

135.3 Anexa 3 la hotărâre

Proces-verbal 23 decembrie 2019

 

2018

DISPOZITIA DE CONVOCARE IN SEDINTA ORDINARA _ 29 MARTIE 2018

HCL 1_9 IANUARIE 2018 – privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetar al anilor precedenți;
HCL 2_9 IANUARIE 2018 – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliția Locală a Municipiului Lupeni pentru anul 2018;
HCL 3_12 IANUARIE 2018 – privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al  spectacolului-concurs pentru copii – „Să nu uităm de … EMINESCU” împreună cu Asociația Culturală Iosif Tellmann prin cenaclul “Pas cu pas”;
HCL 4_30 IANUARIE 2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 42 2016
HCL 5_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 76 2017
HCL 6_30 IANUARIE 2018 privind completarea prevederilor art.1 al H.C.L. nr. 192 2017
HCL 7_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL
HCL 8_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate administrativ în blocul 62 – ANL Bulevardul Păcii
HCL 9_30 IANUARIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie-martie 2018
HCL 10_30 IANUARIE 2018 privind performanţele profesionale individuale ale domnului Jr. Marius Claudiu Băloi, Secretar al Municipiului Lupeni
HCL 11_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al competiției de schi alpin „Cupa Straja” – 2018
HCL 12_30 IANUARIE 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 87 2017
HCL 13_19 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 – 2021
HCL 14_19 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea spectacolul-concurs pentru copii – „Ce știm despre Dragobete” împreună cu Asociația Culturală Iosif Tellm
HCL 15_19 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea preluării de la SC UNIVERSAL EDIL SA
HCL 16_19 FEBRUARIE 2018 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 17_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea reεelei ¡colare de pe raza Municipiului Lupeni pentru anul _colar 2018 – 2019
HCL 18_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri
HCL 19_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea programului ac_iunilor culturale, _tiin_ifice, artistice, sportive _i de agrement pentru anul 2018
HCL 20_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2018
HCL 21_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea transformarii unor posturi din organigrama _i statul de func_ii al Spitalului Municipiului Lupeni
HCL 22_27 FEBRUARIE 2018 privind reorganizarea Unitatii Locale de Sprijin a Municipiului Lupeni
HCL 23_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea participarii Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al _Festivalului Berii_ – 2018
HCL 24_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea participrii Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al celei de-a XLVII-a edi_ii a Cupei Veteranilor
HCL 25_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea alocarii sumei de 2.000 lei din bugetul local, Capitolul 67.02
HCL 26_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea închirierii pasunilor aflate în proprietatea privata a Municipiului Lupeni
HCL 27_27 FEBRUARIE 2018 pentru revocarea Hotarârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 124 2017 privind înfintarea Clubului Sportiv Municipal Lupeni
HCL 28_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea programului de actiuni si lucrari publice de interes local executate în anul 2018
HCL 29_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea premierii familiilor care au sarbatorit sau vor sarbatori în anul 2018 _Nunta de Aur_
HCL 30_29 MARTIE 2018 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018
HCL 31_29 MARTIE 2018 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
HCL 32_29 MARTIE 2018privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei din bugetul local, Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, paragraful 67.02.05.01
HCL 33_29 MARTIE 2018 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 8303 42 11.10.2013
HCL 34_29 MARTIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 35_29 MARTIE 2018 privind aprobarea repartizării a trei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni
HCL 36_29 MARTIE 2018 privind semnarea documentelor privind operațiunile de dezlipire alipire a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Lupeni
HCL 37_29 MARTIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie-mai 2018
HCL 38_29 MARTIE 2018 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator la manifestările dedicate Zilei Internaționale a Romilor – 2018
HCL 39_29 MARTIE 2018 privind „Ziua Internațională a Dansului”, Ediția I, împreună cu Liceul Tehnologic Lupeni
HCL 40_20 APRILIE 2018 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018
HCL 41_20 APRILIE 2018 „Extindere rețea canalizare menajeră strada Pomilor – Municipiul Lupeni”

HCL 42_26 APRILIE 2018 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni
HCL 43_26 APRILIE 2018 privind avizarea derulării Programului “Școală după școală”
HCL 44_26 APRILIE 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 183 2017
HCL 45_26 APRILIE 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 192 2017
HCL 46_26 APRILIE 2018 privind reorganizarea Comisiei de locuinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni
HCL 47_26 APRILIE 2018 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 40 m2 teren
HCL 48_26 APRILIE 2018 pentru aprobarea Convenţiei de parteneriat cu Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani

HCL 49_26 APRILIE 2018 privind aprobarea deplasării ansamblului folcloric „Mesagerii Iubirii” al Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni
HCL 50_26 APRILIE 2018 privind aprobarea trecerii imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Lupeni
HCL 51_26 APRILIE 2018 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 8303 8 11.10.2013
HCL 52_26 APRILIE 2018 privind prelungirea contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri
HCL 53_26 APRILIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 54_26 APRILIE 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni
HCL 55_26 APRILIE 2018 pentru modificarea și completarea Programului de investiții publice pe anul 2018

HCL 56_17 MAI 2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală
HCL 57_17 MAI 2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ”Studiu de Fezabilitate”
HCL 58_17 MAI 2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ”Studiu de Fezabilitate”
HCL 59_17 MAI 2018 pentru aprobarea documentului Politica de Parcare ”Linie verde de autobuze electrice”
HCL 60_17 MAI 2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Lupeni si U.A.T. Județul Hunedoara
HCL 61_17 MAI 2018 privind aprobarea participării unui grup de elevi la turneul de fotbal ,,ȚARA HAȚEGULUI”
HCL 62_17 MAI 2018 privind aprobarea participării unui grup de elevi la etapa zonală a turneului de fotbal Arad

HCL 63_ 31 MAI 2018 privind aprobarea participării CL Lupeni în calitate de coorganizator al spectacolului-concurs pentru copii
HCL 64_ 31 MAI 2018 privind aprobarea participării CL Lupeni în calitate de coorganizator al Concursului internaţional pentru copii
HCL 65_ 31 MAI 2018 privind aprobarea încetării unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL
HCL 66_ 31 MAI 2018 pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 54 2018
HCL 67_ 31 MAI 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie-iulie 2018
HCL 68_ 31 MAI 2018 privind sprijinirea activităților derulate de Clubul Elevilor Petrila-Lupeni la finalul anului școlar

HCL 69_ 31 MAI 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 70_ 31 MAI 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate în Municipiul Lupeni

HCL 71_ 31 MAI 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița “Lumea Copiilor” Lupeni”
HCL 72_ 31 MAI 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni”
HCL 73_ 31 MAI 2018 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018

HCL 74_ 18 IUNIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 75_ 18 IUNIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 71 2018

HCL 76_ 26 IUNIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 77_ 26 IUNIE 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57 2018
HCL 78_ 26 IUNIE 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 2018
HCL 79_ 26 IUNIE 2018 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Lupeni si U.A.T. Județul Hunedoara

HCL 80_ 28 IUNIE 2018 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al Oraşului Lupeni nr. 63 1999
HCL 81_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea participării CL Lupeni în calitate de coorganizator
HCL 82_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea participării CL Lupeni în calitate de coorganizator
HCL 83_ 28 IUNIE 2018 pentru rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
HCL 84_ 28 IUNIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 85_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea repartizării a trei locuinţe ANL
HCL 86_ 28 IUNIE 2018 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 72 2018
HCL 87_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni”
HCL 88_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni”

HCL 89_ 9 IULIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 90_ 9 IULIE 2018 ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line V”
HCL 91_ 9 IULIE 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 2018

HCL92-2018-alegere presedinte sedinta de indata 26iulie
HCL93-2018-plan mobilitate urbana Gren Line
HCL94-2018-rectificare buget2018
HCL95-2018-alegere presedinte sedinta august-sept2018
HCL96-2018-modificare HCL57-2018
HCL97-2018-modificare HCL58-2018

HCL98-2018-alegere presedinte sedinta de indata 13august
HCL 99_13 AUGUST 2018 privind aprobarea proiectului Construcții Grădinițe Regiunea Vest

HCL100-2018-proiect Gradinita Viitorului

HCL101-2018-program Reconstructie ecologica
HCL102-2018-Coorganizare competitie Straja MTB Enduro
HCL103-2018-Prelungire contracte ANL, bl62
HCL104-2018-Prelungire contracte ANL bl56
HCL105-2018-Incetare contracte ANL
HCL106-2018-Modificare HCL7-2018
HCL107-2018-Repartizare cinci locuinte ANL
HCL108-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL109-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL110-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL111-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL112-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL113-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL114-2018-Acordare sprijin financiar Parohia Greco-Catolica Barbateni
HCL115-2018-Acordare sprijin financiar Parohia Ortodoxa Romana Barbateni
HCL116-2018-Modificare denumire Serviciul Public de Asistenta Sociala si aprobare Regulament DAS
HCL117-2018-Rectificare Buget local 2018
HCL118-2018-Aprobare participare UAT Lupeni la EXPO REAL-8-10oct2018-Germania

HCL 119_ 7 SEPTEMBRIE 2018 pentru modificarea și completarea Programului de investitii publice pe anul 2018
HCL120-2018-Aprobare proiect modenizare iluminat public

HCL121-2018-Prelungire doua contracte ANL, bl62
HCL122-2018-Prelungire doua contracte ANL bl56
HCL123-2018-Incetare contracte inchiriere ANL
HCL124-2018-Modificare HCLnr7-2018
HCL125-2018-Repartizare patru locuinte ANL
HCL126-2018-Alegere presedinte sedinta oct-nov2018
HCL127-2018-Modificare HCL13-2018-Aprobare Buget local 2018 si estimari 2019-2021
HCL128-2018-Aprobare obiectiv Canalizare Mun Lupeni zona Lidl

HCL129-2018-Alegere presedinte sedinta de indata Cons Local 28sept2018
HCL130-2018-Aprobare proiect Reabilitare Sc Gimn Nr1 Lupeni

HCL131-2018-Alegere presedinte sedinta de indata Cons Local 7oct2018
HCL132-2018-Revocare HCL120-2018-Modernizare iluminat public
HCL133-2018-Aprobare proiect Modernizare iluminat public Mun Lupeni

HCL134-2018-Aprobare proiect Modernizare strTVladimirescu

HCL135-2018-Interzicere acces vehicule 7t in cartier Stefan
HCL136-2018-Modificare si completare HCL13-2018buget local

HCL137-2018-Revocare HCL40-2015
HCL138-2018-Aprobare documentatie reabilitare Cinematograf
HCL139-2018-Predare catre MDRAP-CNI obiectiv reabilitare Cinematograf

HCL140-2018-Revocare HCL138-139-2015
HCL141-2018-Aprobare documentatie reabilitare Cinematograf
HCL142-2018-Predare catre MDRAP-CNI-obiectiv Reabilitare Cinematograf

HCL143-2018-Aprobare inchiriere prin licitatie publica a 7 parcele de teren-Piata Cina
HCL144-2018-Rectificare buget local 2018
HCL145-2018-Modificare HCL107-2018-Repartizare ANL
HCL146-2018-Aprobare incetare contracte inchiriere ANL
HCL147-2018-Modificare si completare HCL7-2018-Lista anuala de prioritati repartizare ANL
HCL148-2018-Aprobare repartizare 3 locuinte ANL
HCL149-2018-Prelungire contract inchiriere ANL
HCL150-2018-Aprobare participare ACS Sorii Junior’s Lupeni la stagiu de pregatire centralizata
HCL151-2018-Modificare si completare HCL71-2018

 

HCL 152_13 NOIEMBRIE .2018 privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activitățiilor finanțate ointegral sau parțial din venituri poprii pentru anul 2018

HCL 153_13 NOIEMBRIE 2018 privind modificare și completare HCL nr.146-2018

HCL 154_13 NOIEMBRIE 2018 privind modificare și completare HCL nr.133

HCL 156_29 NOIEMBRIE 2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ion Pârvulescu supleant ales pe listele Partidului Social Democrat

HCL 157_29 NOIEMBRIE 2018 privind aprobarea documentației Reabilitare Centru Comunitar Integrat în cadrul Proiectului BAHTALO!

HCL 158_29 NOIEMBRIE 2018 privind rectificarea Bugetului Local pentru anul 2018

HCL 159_29 NOIEMBRIE 2018 privind revocare HCL nr.1012018

HCL 160_29 NOIEMBRIE 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2018-Ianuarie 2019

HCL 161_29 NOIEMBRIE 2018 privind aprobarea încet╟rii a 5 contracte de închiriere

HCL 162_29 NOIEMBRIE 2018 privind modificare și completare HCL 7-2018

HCL 163_29 NOIEMBRIE 2018 privind aprobarea repartizării a 5 locuințe ANL

HCL 164_29 NOIEMBRIE 2018 privind aprobarea unui raport de evaluare precum și vânzararea unui imobil(teren) prin licitație publică

HCL 165_29 NOIEMBRIE 2018 pentru completarea HCL nr.116-2018

 

HCL 166_13 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea tarifelor pentru exploatarea Domeniului Schiabil Lupeni

HCL 167_13 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2018-2019 în unitățiile de învățământ din Municipiul Lupeni

HCL 168_13 DECEMBRIE 2018 privind rectificarea Bugetului Local pentru anul 2018

HCL 169_13 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea documentului POLITICA DE PARCARE A MUNICIPIULUI LUPENI

HCL 170_13 DECEMBRIE 2018 privind modificare și completare

HCL nr.134_2018

HCL 171_19 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Lupeni pân╟ la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General

HCL 172_19 DECEMBRIE 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

HCL 173_19 DECEMBRIE 2018 privind completarea

HCL nr.143-2018 HCL 174_19 DECEMBRIE 2018 privind modificarea

HCL nr.121-2018 privind aprobarea prelungirii a dou╟ contracte de închiriere bloc 62-ANL

HCL 175_19 DECEMBRIE 2018 privind modificarea HCL nr.7-2018-Repartizare Locuințe ANL

HCL 176_19 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL

HCL 177_19 DECEMBRIE 2018 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Lupeni

HCL 178_19 DECEMBRIE 2018 Privind aprobarea Studiului De Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Schi în România,Stațiunea Straja

HCL 179_19 DECEMBRIE 2018 privind modificarea HCL nr.100-2018

HCL 180_19 DECEMBRIE 2018 Privind Transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul Liceului Tehnologic Lupeni a autoturismului marca Daewo tip Nubira II,num╟r de înmatriculare HD-08-PML

HCL 181_19 DECEMBRIE 2018 privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani(Valea Jiului)

HCL 182_19 DECEMBRIE 2018 pentru rectificarea Bugetului Local pentru anul 2018

__________________________________________________________

2017

HCL 119_31.08.2017 privind aprobarea participării Municipiului Lupeni ca asociat – Membru Fondator la Asociatia Grupul de Actiune Locala Lupeni
HCL nr. 120/ 2017 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local) în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2017 – 2020, aferente obiectivului de investiţii “Modernizare străzi, drumuri și trotuare din Municipiul Lupeni
HCL 121_31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai investiției Modernizare strazi, drumuri si trotuare
HCL 122_31.08.2017 Privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unităţile locative construite de către Agenţia Naţională pentru locuinţe din municipiul Lupeni
Bulevardul Păcii, bl. 62 şi Bulevardul Păcii, bl. 56
HCL 123_31.08.2017 privind aprobarea regulamentul propriu de organizare și funcționare al Palatului Cultural „Minerul” Lupeni
HCL 124_31.08.2017 privind înfinţarea Clubului Sportiv Municipal Lupeni pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017 aprobat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 37/ 03.04.2017
HCL 125_31.08.2017 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 ani a contractului de concesiune nr. 8/ 01.09.1992 (și a actelor adiționale) pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 95 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni strada Tudor Vladimirescu Zona Braia – Bl. 74 (Spațiul comercial de lângă stația de autobuz)
HCL 126_31.08.2017 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 ani a contractului de concesiune nr. 8/ 01.09.1992 (și a actelor adiționale) pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 95 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni strada Tudor Vladimirescu Zona Braia – Bl. 74 (Spațiul comercial de lângă stația de autobuz)
HCL 127_31.08.2017 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 ani a contractului de concesiune nr. 7/ 01.09.1992 (și a actului adițional) pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 30 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni strada Tudor Vladimirescu Zona Nivelt (Spațiul comercial de lângă stația de autobuz)
HCL 128_31.08.2017 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 8303/ 24/ 11.12. 2013 încheiat între Municipiul Lupeni și doamna Pirciu Andra Cristina pentru locuinţa situată administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii bl. 56 – ANL, sc. 2, parter, ap.1, judeţul Hunedoara, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale
HCL 129_31.08.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 18/ 2017 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara
HCL 130_31.08.2017 privind aprobarea repartizării locuinţei situate administrativ în blocul 62 – ANL sc. 1, etaj 1, ap. 17, Bulevardul Păcii, Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi
HCL 131_31.08.2017
HOTĂRÂREA nr. 132/ 2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico Economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere străzi L=11,23 km rupt corp drum în Municipiul Lupeni – executare rigole pentru scurgerea apelor pe o lungime de 11,23 km drum”
HOTĂRÂREA nr. 133/ 2017 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017 aprobat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 37/ 03.04.2017
HCL 134_19.09.2017
HCL 135_19.09.2017
HCL 136_19.09.2017
HCL 137_19.09.2017
HCL 138_19.09.2017
HCL 139_28.09.2017
HCL 140_28.09.2017
HCL 141_28.09.2017
HCL 142_28.09.2017
HCL 143_28.09.2017
HCL 144_28.09.2017
HCL 145_28.09.2017
HCL 146_28.09.2017
HCL 147_28.09.2017
HCL 148_28.09.2017
HCL 149_28.09.2017
HCL 150_28.09.2017
HCL 151_29.09.2017
HCL 152_29.09.2017
HCL 153_29.09.2017
HCL 154_29.09.2017
HCL 155_03.10.2017
HCL 156_03.10.2017
HCL 157_03.10.2017
HCL 158_06.10.2017
HCL 159_31 OCTOMBIE 2017
HCL 160_31 OCTOMBIE 2017
HCL 161_31 OCTOMBIE 2017
HCL 162_31 OCTOMBIE 2017
HCL 163_31 OCTOMBIE 2017
HCL 164_31 OCTOMBIE 2017
HCL 165_31 OCTOMBIE 2017
HCL 166_31 OCTOMBIE 2017
HCL 167_31 OCTOMBIE 2017
HCL 168_31 OCTOMBIE 2017
HCL 169_31 OCTOMBIE 2017
HCL 170_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 171_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 172_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 173_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 174_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 175_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 176_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 177_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 178_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 179_ 8 DECEMBRIE 2017
HCL 180_ 8 DECEMBRIE 2017
HCL 181_ 8 DECEMBRIE 2017
HCL 182_ 13 DECEMBRIE 2017
HCL 183_ 13 DECEMBRIE 2017
HCL 184_ 13 DECEMBRIE 2017
HCL 185_ 20 DECEMBRIE 2017
HCL 186_27 DECEMBRIE 2017
HCL 187_27 DECEMBRIE 2017
HCL 188_27 DECEMBRIE 2017
HCL 189_27 DECEMBRIE 2017
HCL 190_27 DECEMBRIE 2017
HCL 191_27 DECEMBRIE 2017
HCL 192_27 DECEMBRIE 2017

 

__________________________________________________________

ORDINEA DE ZI SEDINTA DE INDATĂ_19 SEPTEMBRIE 2017

DISPOZITIA DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARĂ_28 SEPTEMBRIE 2017

__________________________________________________________

HCL 58_2010 privind aprobarea metodologiei de atribuire a locurilor de parcare