Proiecte cu finanţare europeană

Cod SMIS: 7439
Titlu: REABILITARE PALAT CULTURAL LUPENI
Dată finalizare: 31 decembrie 2015

 

Obiective

– Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane cu rol in crestereacalitatiivietii si crearea de noi locuri de munca pentru locuitorii municipiului Lupeni – Sprijinirea municipiului Lupeni pentru dezvoltarea economica, culturala si sociala de care sa beneficieze toate categoriile de locuitori, prin reabilitarea si darea in folosinta a Palatului Cultural. – Regenerarea urbana in scopul cresteriiatractivitatiilocalit atii pentru locuitori si vizitatori prin crestereanumarului de evenimente si actiuni culturale si de socializare.

Rezultate

– CladireaPalatuli Cultural functionala – 30000 de beneficiari ai edificiuluii reabilitat – 6 locuri de munca permanente nou create

______________________________________________

Cod SMIS: 6562
Titlu: REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI URBANE, PODURI ŞI ŞOSEA DE CENTURĂ ÎN MUNICIPIUL LUPENI
Dată finalizare: 16 septembrie 2015

 

Obiective

Obiectivul general al proiectului este crestereacalitatiivietii prin reabilitarea infrastructurii urbane in municipiul Lupeni, judetul Hunedoara in vederea cresterii confortului populatiei si imbunatatirea imaginii orasului. Obiective specifice urmarite prin acest proiect sunt: – cresterea nivelului calitativ al infrastructurii rutiere in Municipiul Lupeni – eliminarea disconfortului cauzat de starea de degradare a drumurilor – eliminarea disconfortului pietonal cauzat de starea de degradare a trotuarelor – fluidizarea traficului in zona si prin aceasta reducerea poluarii o data cu reducerea noxelor continute in gazele de esapare – reducerea cheltuielilor de intretinere – crearea de locuri de munca, temporare pe perioada de implementare a proiectului si definitive postimplementare

Rezultate

– 6.16 Km de strazi reabilitate – 1.80 Km sosea de centura reabilitata – 13 strazi reabilitate – 2 poduri reabilitate

______________________________________________

Cod SMIS: 18605
Titlu: MODERNIZAREA, REABILITAREA ŞI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORULUI INTEGRAT AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI
Dată finalizare: 31 decembrie 2015

Obiective

– Imbunatatireacalitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala in judetul Hunedoara si in specialin municipiul Lupeni, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la serviciile de sanatate. – Crestereacapacitatii sistemului de control al bolilor transmisibile. – Asigurarea unui nivel optim a starii de sanatate si al calitatiivietiipopulatiei din Romania in toate etapele vietii. – Imbunatatirea managementului sistemului de sanatate. – Imbunatatireaacesuluipopulatie i din zona Vaii Jiului la servicii medicale de calitate, depistqarea precoce a bolilor prin modernizarea si dotarea Ambulatorului integrat – Modernizarea si dotarea infrastructurii de sanatate in municipiul Lupeniprininterventii specifice la ambulatorul de spoecialitate din localitate – Crestereacalitatii serviciilor medicale, in urma dotarii cu aparatura performanta a cabinetelor medicale din ambulatorul integrat. – Reducerea semnificativa a costurilor energiei termice necesare cladirii in care functioneazaambulatorul, precum si cresterea eficientei energetice a cladirii, prin termoizolarea acesteia. – Amenajarea aceselor separate pentru asigurarea unui tratament egal tuturor tipurilor de pacienti. – Crearea unui sistem de producere a enrgiei regenerabile, printr-un camp fotovoltaic compus din 600 de panouri.

Rezultate

– o unitate medicala reabilitate, modernizata si echipata – 136 de persoane care beneficiaza zilnic de de infrastructura de sanatate reabilitata, modernizata si dotata.

 

Cod MySMIS 128531

Titlu: „PROCEDURI ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATE PRIN EFICIENTIZARE DIGITALĂ – LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI”

Dată finalizare: 19.06. 2020

Obiective:

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este consolidarea capacității Primăriei municipiului Lupeni de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primărie prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Îmbunătățirea procesului de planificare strategică și alocare a resurselor în cadrul Primăriei Municipiului Lupeni prin introducerea unui sistem intern managerial certificat;

  2. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni – în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor – atât din perspectivă back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office;

  3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 70 de persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește simplificarea procedurilor. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu implicațiile simplificării procedurilor administrative.

    Rezultate:

  • Rezultat program 2 – Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală, atins prin: Rezultat proiect 1 – Sistem de management al performanței și calității implementat în Primăria municipiului Lupeni.

  • Rezultat program 3 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni, implementate, atins prin: Rezultat proiect 2 – Implementarea de instrumente informatice dedicate eficientizării și simplificării procedurilor pentru cetățeni, cu facilități de publicare, colectare, prelucrare și transmitere date în relația lor cu Municipiul Lupeni.

  • Rezultat program 3 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni, implementate, atins prin Rezultat proiect 3 – Documentele retro-digitalizate din arhivă, care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate, exclusiv de primărie.

  • Rezultat program 5 – Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific, atins prin Rezultat proiect 4 – Cunoștințe și abilități ale personalului din Primăria Municipiului Lupeni în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate.