Proiecte cu finanţare europeană finalizate

Cod SMIS: 7439
Titlu: REABILITARE PALAT CULTURAL LUPENI
Dată finalizare: 31 decembrie 2015

 

Obiective

– Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane cu rol in crestereacalitatiivietii si crearea de noi locuri de munca pentru locuitorii municipiului Lupeni – Sprijinirea municipiului Lupeni pentru dezvoltarea economica, culturala si sociala de care sa beneficieze toate categoriile de locuitori, prin reabilitarea si darea in folosinta a Palatului Cultural. – Regenerarea urbana in scopul cresteriiatractivitatiilocalit atii pentru locuitori si vizitatori prin crestereanumarului de evenimente si actiuni culturale si de socializare.

Rezultate

– CladireaPalatuli Cultural functionala – 30000 de beneficiari ai edificiuluii reabilitat – 6 locuri de munca permanente nou create

______________________________________________

Cod SMIS: 6562
Titlu: REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI URBANE, PODURI ŞI ŞOSEA DE CENTURĂ ÎN MUNICIPIUL LUPENI
Dată finalizare: 16 septembrie 2015

 

Obiective

Obiectivul general al proiectului este crestereacalitatiivietii prin reabilitarea infrastructurii urbane in municipiul Lupeni, judetul Hunedoara in vederea cresterii confortului populatiei si imbunatatirea imaginii orasului. Obiective specifice urmarite prin acest proiect sunt: – cresterea nivelului calitativ al infrastructurii rutiere in Municipiul Lupeni – eliminarea disconfortului cauzat de starea de degradare a drumurilor – eliminarea disconfortului pietonal cauzat de starea de degradare a trotuarelor – fluidizarea traficului in zona si prin aceasta reducerea poluarii o data cu reducerea noxelor continute in gazele de esapare – reducerea cheltuielilor de intretinere – crearea de locuri de munca, temporare pe perioada de implementare a proiectului si definitive postimplementare

Rezultate

– 6.16 Km de strazi reabilitate – 1.80 Km sosea de centura reabilitata – 13 strazi reabilitate – 2 poduri reabilitate

______________________________________________

Cod SMIS: 18605
Titlu: MODERNIZAREA, REABILITAREA ŞI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORULUI INTEGRAT AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI
Dată finalizare: 31 decembrie 2015

Obiective

– Imbunatatireacalitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala in judetul Hunedoara si in specialin municipiul Lupeni, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la serviciile de sanatate. – Crestereacapacitatii sistemului de control al bolilor transmisibile. – Asigurarea unui nivel optim a starii de sanatate si al calitatiivietiipopulatiei din Romania in toate etapele vietii. – Imbunatatirea managementului sistemului de sanatate. – Imbunatatireaacesuluipopulatie i din zona Vaii Jiului la servicii medicale de calitate, depistqarea precoce a bolilor prin modernizarea si dotarea Ambulatorului integrat – Modernizarea si dotarea infrastructurii de sanatate in municipiul Lupeniprininterventii specifice la ambulatorul de spoecialitate din localitate – Crestereacalitatii serviciilor medicale, in urma dotarii cu aparatura performanta a cabinetelor medicale din ambulatorul integrat. – Reducerea semnificativa a costurilor energiei termice necesare cladirii in care functioneazaambulatorul, precum si cresterea eficientei energetice a cladirii, prin termoizolarea acesteia. – Amenajarea aceselor separate pentru asigurarea unui tratament egal tuturor tipurilor de pacienti. – Crearea unui sistem de producere a enrgiei regenerabile, printr-un camp fotovoltaic compus din 600 de panouri.

Rezultate

– o unitate medicala reabilitate, modernizata si echipata – 136 de persoane care beneficiaza zilnic de de infrastructura de sanatate reabilitata, modernizata si dotata.