Proiectul ”Modernizare strada Tudor Vladimirescu (bulevard)”

ANUNȚ LANSARE PROIECT ”Modernizare strada Tudor Vladimirescu (bulevard)”

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional și Municipiul Lupeni, în calitate de beneficiar au semnat în data de 28.05.2019 contractul de finanțare nr. 4238 pentru proiectul ”Modernizare strada Tudor Vladimirescu (bulevard)” cod SMIS 126946, obiectiv de investiții care a fost demarat în anul 2017 din resurse proprii. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR /2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii de carbon, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe Planurile de mobilitate urbană durabilă.

Data începere proiect: 01.07.2017

Perioada de implementare: 35 luni

Dată semnare contract de finanțare MDRAP: 28.05.2019

Data finalizării proiectului: 31.05.2020

Valoarea totală a proiectului: 6.918.188,21 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 6.733.125,58 lei

Obiectivul general al proiectului ”Modernizare strada Tudor Vladimirescu (bulevard)” este scăderea emisiilor GES prin realizarea de investiții care să a asigure un serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, cu scopul de a reduce numărul de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și a emisiilor de echivalent CO2 din transport. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1) Reducerea până în anul 2021 emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 3% ca urmare a creșterii cotei modale aferente deplasărilor pietonale și velo în detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal și introducerea în transportul în comun a autobuzelor hibrid tip plugin de capacitate normală prin cadrul proiectelor complementare. 2) Reducerea traficului de autoturisme personale cu 4% până în anul 2021 ca urmare a implementării unor măsuri destinate creșterii gradului de deplasare cu mijloacele nemotorizate (velo, pietonale) dar și a gradului de utilizare a mijloacelor de transport public de persoane ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ prin cadrul proiectelor complementare (autobuze hibrid tip plug-in, implementarea unui sistem de eticketing, modernizarea stațiilor de transport în comun, implementarea unui sistem de management al traficului compus din Sistem de supraveghere video, Sistem de management al flotei de transport public, Echipamente semaforizare, Centrul de control). 3) Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în senul giratoriu și plantarea de arbori cu capacitate ridicată de retenție a nivelului de CO2.

Descriere proiect: Se reabilitează bulevardul Tudor Vladimirescu pe o lungime de 2040 m; Se creează o bandă dedicată mijloacelor de transport in comun prin separarea benzilor cu separator de sens din cauciuc, marcaj pe partea carosabilă a benzilor dedicate mijloacelor de transport în comun “BUS”, indicatoare rutiere corespunzătoare benzilor dedicate mijloacelor de transport în comun. Se amenajează un sens giratoriu la intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu centura de ocolire a municipiului Lupeni prin se vor reduce ambuteiajele și noxele emise de autovehiculele prezente în trafic. Se îmbunătățesc semnalizările rutiere existente și se realizează alte semnalizări necesare desfășurării circulației în condiții de siguranță. Se modernizează spațiile verzi existente și se amenajează spații verzi noi. Date de contact: Manager de proiect Lia Stupinean, Biroul Dezvoltare Locală, Proiecte, din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni, str. Revoluției nr. 2, municipiul Lupeni, județul Hunedoara, tel 0254 560 504, fax. 0254 560 515, web. http://www.e-lupeni.ro/

PRIMAR, LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ